W jakim stopniu zła kontrola glikemii skraca życie w cukrzycy typu 1 i 2? Najnowsze dane z UK

Heald Adrian i wsp. Estimating life years lost to diabetes. outcomes from analysis of National Diabetes Audit and Office of National Statistics data. Cardiovascular Endocrinology & Metabolism 2020 online (dostępny pełen tekst)

Liczba osób chorych na cukrzycę stale rośnie. Dla prewencji powikłań konieczne jest wczesne rozpoznanie, skuteczne leczenie i zaangażowanie pacjentów. Opublikowano szacunkowy wpływ suboptymalnego leczenia cukrzycy na utracone lata życia (expected lost life years, LLYs) w Wielkiej Brytanii.

Stwierdzono, że łącznie cukrzyca typu 1 i 2 może spowodować utratę 6,4 miliona lat życia w tym kraju.

W analizowanym  modelu przeciętna osoba z cukrzycą typu 1 w wieku 42,8 lat ma przed sobą 32,6 lat życia, w porównaniu do 40,2 lat u osoby bez cukrzycy (LLY 7,6 lat). Dla osoby z cukrzycą typu 2 w wieku 65,4 lat odpowiednie wartości to 18,6 i 20,3 lat (LLY 1,7 lat). Wartości LLY były nieco większe u  kobiet w obu przypadkach.

Stwierdzono także, że dla obu postaci cukrzycy każdy rok życia ze stężeniem HbA1c > 7,5 mg% (58 mmol/mol) prowadzi do skrócenia życia o około 100 dni.

Zdaniem autorów powiązanie złej kontroli glikemii z umieralnością w przedstawiony ilościowy sposób może być bodźcem dla klinicystów, ale też pacjentów, dla zwiększenia wysiłków i osiągnięcia celów leczenia.

Zdaniem głównego badacza, Adriana Healda (Manchester University)

Badanie podkreśla znaczenie wczesnej skutecznej terapii, zaangażowania pacjentów i długoterminowego leczenia w cukrzycy. Jest to szczególnie ważne przy rosnącej liczbie chorych i w świetle związków cukrzycy ze zgonami z powodu COVID-19.

Opracowano na podstawie: Cardiovascular Endocrinology & Metabolism, sierpień 2020

Marcin Kargul

0 replies on “W jakim stopniu zła kontrola glikemii skraca życie w cukrzycy typu 1 i 2? Najnowsze dane z UK”