Nadciśnienie tętnicze w epoce cyfrowej – perspektywy ciągłego pomiaru ciśnienia przy użyciu „wearables”

Kazuomi Kario. Management of Hypertension in the Digital Era. Small Wearable Monitoring Devices for Remote Blood Pressure Monitoring. Hypertension . 2020;76:640–650 (dostępny pełen tekst)

Pozagabinetowy pomiar ciśnienia tętniczego ma ugruntowaną pozycję w rozpoznawaniu i leczeniu nadciśnienia. Oznaczenia ambulatoryjne i domowe mają lepszą wartość predykcyjną niż pomiary gabinetowe, jednakże ABPM i HBPM mają też ograniczenia – np. dyskomfort pacjenta, zaburzenia snu, dostępność i koszty.

Postęp technologiczny wkrótce  pozwoli na wykorzystanie bezmankietowych metod pomiaru ciśnienia przy użyciu noszonych akcesoriów elektronicznych (wearables,  urządzenia ubieralne, galanteria elektroniczna, inteligentne akcesoria).

Pozwoli to na częste pomiary (teoretycznie przy każdym cyklu pracy serca)  z minimalnym obciążeniem dla pacjenta. Może to spektakularnie poprawić jakość wykrywania i leczenia nadciśnienia dzięki oznaczeniom w różnych sytuacjach. Umożliwi lepszą identyfikacje takich fenotypów jak maskowane nadciśnienie, zaburzenia spadku ciśnienia w nocy czy patologiczna zmienność wartości ciśnienia.

Urządzenia takie mogą jednocześnie monitorować inne parametry oraz warunki zewnętrzne i przez to interpretować wartości ciśnienia w powiązaniu z czynnikami stresowymi. Olbrzymią rolę w przetwarzaniu danych będzie mieć sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie. Przyczyni się to do rozwoju tzw. medycyny antycypacyjnej – identyfikowania zagrożenia, przewidywania wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego i proaktywnej interwencji jemu zapobiegającej.

Na rynku, zwłaszcza w USA, są już obecne i szeroko stosowane tego typu urządzenia, jednakże  niezarejestrowane przez FDA,  niespełniające wymogów dokładności (dostępny w Amazon i w sklepach Wallmart „smartwatch” dawał wyniki o 16,9/8,3 mmHg różne niż metody referencyjne).

Zaawansowane są prace nad walidacją ubiegających się o rejestrację urządzeń dla zapewnienia takiej samej dokładności jak pomiary tradycyjne. Kolejnym krokiem  będzie naukowe potwierdzenie, czy ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego przynosi korzyści kliniczne.

Obszerny artykuł w Hypertension omawia stan wiedzy, zastosowane technologie, zaawansowanie różnych projektów i perspektywy szerokiego wdrożenia do praktyce klinicznej takich wearables.

Opracowano na podstawie: Hypertension, 3 sierpnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze w epoce cyfrowej – perspektywy ciągłego pomiaru ciśnienia przy użyciu „wearables””