Kinetyka przeciwciał IgG w zakażeniu SARS-CoV-2 – niepokojące sygnały

Ibarrondo FJ i wsp. Rapid Decay of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies in Persons with Mild Covid-19. N Engl J Med. 2020 online (dostępny pełen tekst)

Aby zwalczać pandemię, potrzebne jest wytworzenie odporności.  Teoretycznie może to być osiągnięte poprzez przechorowanie, podanie osocza ozdrowieńców (krótkotrwale), oporność krzyżową na podobne patogeny i przez szczepienia. Kluczowe znaczenia ma kinetyka powstawania i zanikania przeciwciał.

W ostatnim czasie ukazały się trzy badania poświęcone tej tematyce. Opublikowane w NEJM badanie z Kalifornii objęło 34 osoby  w średnim  wielu 43 lata, w większości z łagodną postacią COVID-19 . U wszystkich co najmniej dwukrotnie oznaczono miano IgG -średnio 37 dni po wystąpieniu objawów i następnie po średnio 49 dniach od pierwszego oznaczenia.

Stwierdzono stosunkowo szybkie zmniejszanie się miana przeciwciał, okres połowicznego zaniku wyniósł 36 dni.

W badaniu chińskim z Nature Medicine u  37 osób z bezobjawowym zakażeniem miano IgG było znacząco niższe niż w dopasowanej grupie z zakażeniem łagodnym w ostrej fazie. Po 8 tygodniach od wypisu odpowiednio 40% i 13% pacjentów w tych grupach było seronegatywnych.

W badaniu z Maryland stwierdzono znaczną zmienność odpowiedzi immunologicznej u 126 ozdrowieńców,  potencjalnych dawców osocza. Wyższe manio przeciwciał dotyczyło osób starszych, mężczyzn i osób hospitalizowanych.

A zatem ochronny wpływ przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 nie jest dobrze poznany. Szybkie zmniejszanie się miana przeciwciał może być niepokojącym sygnałem. Potrzebnych jest wiele wysiłków badawczych dla zrozumienia zależności miedzy humoralną i komórkową odpowiedzią immunologiczną, a także znaczenia zakażenia, wyzdrowienia, sztucznej immunizacji oraz  czasu i kinetyki przeciwciał.

Studies Find Variable Anti-SARS-CoV-2 Antibody Responses
29 lipca 2020

opracował Marcin Kargul

 

 

TAGI:
0 replies on “Kinetyka przeciwciał IgG w zakażeniu SARS-CoV-2 – niepokojące sygnały”