COVID-19, kardiologia, podspecjalizacje – refleksje na łamach pisma ESC

Dimitrios A Vrachatis i wsp. The role of cardiology subspecialties in times of crisis. Eur Heart J 2020 online (dostępny pełen tekst)

Pandemia COVID-19 niemal wstrzymała zabiegi medyczne o charakterze planowym. Wynikało to z chęci ograniczenia narażenia pacjentów, a także redystrybucji  zasobów. Lekarze różnych specjalności często musieli pracować jako interniści, zakaźnicy lub nawet intensywiści. Zaobserwowano także mniej zgłoszeń pacjentów do oddziałów ratunkowych.

Zarazem szybko okazało się, że COVID-19 to choroba dotycząca wielu organów, nie tylko układu oddechowego, wymagająca często podejścia multidyscyplinarnego, zwłaszcza przy chorobach towarzyszących. Jednocześnie leczenie wielu chorób innych niż COVID-19 zostało zaburzone, czego skutków dopiero będziemy doświadczać.

Autorzy artykułu na łamach European Heart Journal omawiają te zagadnienia w kontekście kardiologii. Ostatni wiek to ogromny postęp w tej dziedzinie skutkujący wydłużeniem życia. Powstało wiele podspecjalizacji, niektóre aspirujące do bycia odrębną specjalizacją.

Lekcją z obecnego kryzysu powinno być pamiętanie, że kardiologia połączona jest pępowiną z interną, co musi być uwzględniane w programach szkoleniowych. Należy także zwracać szczególną uwagę na  ogólne umiejętności kardiologiczne w dobie „superspecjalizacji”.

Inna kwestia to wydzielenie tej części kardiologii, która musi pozostać „nienaruszona” w obliczu podobnych kryzysów zdrowotnych – jako „niepodlegające negocjacjom” autorzy wymieniają leczenie zawałów,  zwłaszcza STEMI, ostrej niewydolności serca, zaburzeń rytmu z koniecznością implantacji stymulatora, zagrażających życiu arytmii.

Z drugiej strony w sytuacji ograniczonych zasobów (chociaż tym razem  nie natury finansowej) niezbędne jest ustalenie priorytetów i przemyślenie rzeczywistej konieczności niektórych procedur. Jako przykłady autorzy podają przezcewnikową wymianę zastawki aortalnej u dziewięćdziesięciolatka czy ablację w przypadku samoustępującego nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego u zasadniczo zdrowej dorosłej osoby.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 22 lipca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19, kardiologia, podspecjalizacje – refleksje na łamach pisma ESC”