Nieoperacyjne leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u pacjentów pediatrycznych – nowe dane

Peter C. Minneci i wsp. Association of Nonoperative Management Using Antibiotic Therapy vsLaparoscopic Appendectomy With Treatment Success and Disability Daysin Children With Uncomplicated Appendicitis. JAMA 2020 online (dostępny pełen tekst)

Appendektomia jest najczęstszym zabiegiem  operacyjnym jamy brzusznej za wskazań nagłych, w USA rocznie przechodzi go ok. 180 tys. dorosłych i 70 tys. dzieci rocznie. Wymaga znieczulenia ogólnego, wiąże się z ryzykiem operacyjnym  i okresem niesprawności pozabiegowej. Częstość powikłań waha się między 5% a 15%, w tym poważnych 1%-7%.

Zwiększająca się liczba badań wykazuje skuteczność nieoperacyjnego leczenia niepowikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego antybiotykami, ale w dalszym ciągu u pacjentów pediatrycznych dominuje appendektomia.

W JAMA opublikowano pracę z udziałem 1068 pacjentów w wieku 7-17 lat (średnio 12,4 lat, 38% dziewcząt). W sposób  nierandomizowany (decyzja pacjenta/rodziny) leczeni oni byli antybiotykoterapią (n= 370) lub pilną appendektomią laparoskopową (n=698) w ciągu 12 godzin od przyjęcia. Badanie przeprowadzono w 10 szpitalach amerykańskich w latach 2015-2018.

Za sukces leczenia niezabiegowego uznano brak konieczności wycięcia wyrostka w ciągu 12 miesięcy. Taka sytuacja wystąpiła u 67,1% w grupie leczenia farmakologicznego. Było to nieco mniej niż założone przez autorów 70% definiujące pierwotny punkt końcowy, ale zarazem więcej niż akceptowalne przez pacjentów i opiekunów 50%. Antybiotykoterapia wiązała się z mniejszą liczbą dni niesprawności (6,6 vs 10,9).

Autorzy zwracają uwagę, że w czasie rozpoczynania badania koncepcja nieoperacyjnego leczenia spotykała się ze wstrzemięźliwością lekarzy i stąd konserwatywne założenie punktu końcowego. Wraz z nowymi doniesieniami o skuteczności i bezpieczeństwie takiej terapii za powodzenie uznaje się niższy odsetek uniknięcia appendektomii i ulegają zmianie algorytmy postępowania.

Opracowano na podstawie JAMA, 27 lipca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Nieoperacyjne leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u pacjentów pediatrycznych – nowe dane”