YOUNG-MI Registry – ilu pacjentów po zawale w młodym wieku kontynuuje palenie i jak wpływa to na rokowanie

David W. Biery i wsp. Association of Smoking Cessation and Survival Among Young Adults With Myocardial Infarction in the Partners JAMA Network Open . JAMA Netw Open. 2020;3(7):e209649 (dostępny pełen tekst)

W piśmie JAMA Network Open opublikowano wyniki badania YOUNG-MI Registry. Oceniano w nim, jak na rokowanie u pacjentów w młodym wieku z zawałem wpływa rzucenie palenia.

Retrospektywna analizą objęto 2072 osoby z zawałem w wieku 50 i mniej lat w latach 2000-2016 z dwóch dużych ośrodków medycznych w Bostonie.

Średnia wieku wynosiła 45 lat, 81% stanowili mężczyźni. 52,5% było aktualnymi a 13,6% byłymi palaczami, 33,9% nigdy nie paliło. Po roku od zawału dalej paliło 62,3% aktywnych palaczy.

Podczas obserwacji o medianie 11,2 lat osoby które rzuciły palenie po zawale miały o 70% i 80% niższe ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn i zgonu sercowo-naczyniowego (w analizie  typu „propensity score adjustment” odpowiednio  HR 0,30 P <0,001 i  HR 0,19 P = 0,003).

A zatem, około połowy zawałów w młodym wieku zdarza się u palaczy a rzucenie palenia po zawale bardzo poprawia rokowanie. Jednakże w omawianym badaniu blisko dwie trzecie kontynuowało palenie po zawale.

Zdaniem dr. Michaela Fiore, dyrektora University of Wisconsin Center for Tobacco Research and Intervention:

Jako lekarze nie mamy niczego o większym znaczeniu dla naszych pacjentów  niż rzucenie palenia. Badanie jest potężnym  wezwaniem dla klinicystów do interwencji u palących pacjentów, zarówno po zawale jak i bez.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 8 lipca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “YOUNG-MI Registry – ilu pacjentów po zawale w młodym wieku kontynuuje palenie i jak wpływa to na rokowanie”