COVID-19: obowiązkowe szczepienia w przyszłości? Kryteria do rozważenia

Michelle M. Mello i wsp. Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2. New Eng J Med 2020 online (dostępny pełen tekst)

Szczepionka przeciwko  SARS-CoV-2 to najbardziej obiecujący środek powrotu do życia sprzed pandemii. Musimy jednak poczekać co najmniej kilka miesięcy, jeśli nie lat. Ponadto, sama szczepionka to  nie wszystko, krytyczne znaczenie ma zaszczepienie odpowiedniej liczby osób, aby wytworzyć oporność stadną.

Tymczasem niedawne badanie ankietowe wykazało, że tylko 49% Amerykanów planuje się zaszczepić,  20% nie zgadza się  a 31% jeszcze nie wie (w Polsce odpowiednio: 37%, 28% i 34% – red.). Artykuł w NEJM dyskutuje kwestie szczepień obligatoryjnych.

Taka zasada szczepień obowiązuje i sprawdza się w odniesieniu do szczepień profilaktycznych u dzieci w wielu krajach rozwiniętych. U dorosłych w USA obowiązkowe są tylko szczepienia przeciwko grypie wśród pracowników służby zdrowia (w zależności od ośrodka).

Autorzy artykułu w NEJM przedstawiają swoje kryteria, które musiałyby być spełnione, aby móc myśleć o szczepieniach obligatoryjnych w przypadku COVID-19 (będzie to decyzja poszczególnych stanów):

– jednoznaczne dowody, że zakażenie jest niedostatecznie kontrolowane (w danym stanie) za pomocą innych środków (testy, śledzenie kontaktów, izolacja, kwarantanna). COVID-19 musi stanowić poważne zagrożenie

– szczepienie jest rekomendowane  przez  Advisory Committee on Immunization Practices u grup, dla których obligatoryjność jest rozważana

– zapewniona jest pełna dostępność szczepionek

– dostępna wiedza na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek jest transparentnie komunikowana

– dany stan zapewnia brak finansowych i logistycznych barier, ścisłe monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych oraz odszkodowania przy ich wystąpieniu

– szczepienia nieobligatoryjne wśród priorytetowych grup przez określony czas nie wystarczyły do prewencji rozprzestrzeniania się epidemii

Zdaniem autorów, podobnie jak obowiązkowe dystansowanie społeczne, szczepionki wzbudzą silne kontrowersje, do jakiego stopnia ludzie mają poświęcać swoje swobody w imię walki z epidemią. Tym razem mamy jednak więcej czasu aby dokładnie przygotować odpowiednie strategie postępowania.

Opracowano na podstawie: New England Journal of Medixcine, 26 czerwca 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “COVID-19: obowiązkowe szczepienia w przyszłości? Kryteria do rozważenia”