Smartwache, opaski monitorujące w wykrywaniu COVID-19? Jakie sygnały ryzyka?

Eric J. Topol, MD; Abraham Verghese, MD. Wearable Tech May Detect COVID-19 Infection Before Symptoms. Medscape

Wearables to ubrania lub akcesoria zawierające w sobie  zaawansowane technologie elektroniczne. Wśród propozycji polskich nazw pojawiają się: urządzenia ubieralne, galanteria elektroniczna, inteligentne akcesoria, noszona elektronika.

W serwisie Medscape zamieszczono wywiad z dr. Erikiem  Topolem poświęcony zastosowaniu wearebles oraz sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) w wykrywaniu COVID-19.

Standardowe testy mają ograniczenia – m.in. wyniki fałszywie ujemne i dodatnie, wynik miarodajny w określonym oknie czasowym, kwestie logistyczne oraz koszty. Testy domowe to perspektywa kilku miesięcy.

Pierwszym powszechnie stosowanym narzędziem przesiewowym stały się pomiary temperatury, jednakże duże badania wskazują, że gorączka dotyczy tylko ok. 30% przypadków – nie występuje zwłaszcza w okresie przed wystąpieniem objawów (ale już z rozprzestrzenianiem wirusa)  oraz u osób bezobjawowych (zakłada się że 30-40% zakażeń tak przebiega, chociaż u ponad połowy osób bezobjawowych stwierdza się zmiany radiologiczne w płucach). Zdaniem Topola oznaczanie temperatury ma skuteczność placebo.

Zgodne z zasadą Pareta, 80% transmisji wirusa pochodzi od 20% osób zakażonych. Ważne jest ich jak najwcześniejsze zidentyfikowanie, ale niemożliwe jest przeprowadzanie testów u wszystkich osób codziennie czy nawet raz a tygodniu.

Rozwiązaniem mogą być wearables. W badaniu DETECT (Digital Engagement & Tracking for Early Control & Treatment) uczestniczy już ok. 30 000 Amerykanów noszących opaski monitorujące lub smartwache (ogółem urządzenia takie stosuje w USA ponad sto milionów osób).

W pierwszych analizach wykazano korelację potwierdzonego testami zakażenia (a nie tylko objawów) z przyśpieszeniem akcji serca, zwiększeniem ilości snu i zmniejszeniem liczby kroków dziennie. Oznaczenia tych trzech wskaźników mogą stanowić sygnał prawdopodobieństwa zakażenia.

Takie pomiary, bardziej niż na poziomie indywidualnym, pomocne mogą być w wykrywaniu ognisk choroby. Tym niemniej dane są dostępne także poszczególnym osobom, uczestnikom  badania DETECT badacze oferują dalszą diagnostykę, badanie kontaktów oraz procedury związane z izolacją i ewentualnym leczeniem w razie wykrycia wirusa. Przy dostępności domowych testów za kilka miesięcy sprawdzenie wstępnego sygnału będzie proste i szybkie.

Projekt jest jeszcze we wstępnej fazie, nie ukończono walidacji pomiarów, ale dane są  analizowane przy użyciu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Jeśli projekt zakończy się powodzeniem, dane uzyskane na szeroką skalę przy zastosowaniu wereables będą przekazywane lokalnym władzom zajmującym się zdrowiem publicznym.

Opisanego zastosowania „noszonej elektroniki” nie należy mylić z aplikacjami śledzącymi miejsce przebywania i kontakty, ich użyteczność  nie została potwierdzona i wzbudzają one wiele kontrowersji.

Podsumowanie wiedzy na temat omawianych zagadnień ukazało się 29.06.20 r. w piśmie Lancet Digital Health:

Urs Gasser i wsp.  Digital tools against COVID-19: taxonomy, ethical challenges, and navigation aid.

Opracowano na podstawie: Medscape, 29 czerwca 2020

Marcin Kargul

,

 

0 replies on “Smartwache, opaski monitorujące w wykrywaniu COVID-19? Jakie sygnały ryzyka?”