Suplementacja witaminy D a COVID-19: stanowisko National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

COVID-19 rapid evidence summary: vitamin D for COVID-19. Evidence summary.  www.nice.org.uk/guidance/es28 (dostępny pełen tekst)

Witamina D odgrywa bardzo istotną rolę w organizmie, zwłaszcza w odniesieniu do funkcji układu kostno-stawowo-mięśniowego. Są też hipotezy, że ma działanie immunomodulujące i może wpływać na odpowiedź immunologiczną przy zakażeniach wirusowych. Pojawiły się głosy, że suplementacja witaminy D mogłaby być skuteczna w prewencji i leczeniu COVID-19.

W Wielkiej Brytanii są już zalecenia suplementacji 10 mikrogramów witaminy D dziennie (400 IU)  u mniejszości etnicznych (BAME, Black, Asian and minority ethnic) z powodu niewystarczającego wytwarzania witaminy D w tamtejszym klimacie. Na zlecenie władz agencja NICE (National Institute for Health and Care Excellence) dokonała szybkiego przeglądu stanu wiedzy odnośnie COVID-19.

Do tej pory nie ma wyników badań klinicznych dotyczących tego zagadnienia, analizę oparto na 5 badaniach obserwacyjnych.  W opinii NICE dane są niskiej jakości, z dużym ryzykiem błędów systematycznych.

Stwierdzono, że przegląd piśmiennictwa nie wykazał wystarczających dowodów, aby rekomendować suplementację witaminy D w prewencji i leczeniu COVID-19. Obecnie toczy się wiele badań i NICE będzie monitorować publikowane dane.

Niedawno ogłoszono także stanowisko  Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN), które dotyczyło ogólnie suplementacji witaminy D w prewencji ostrych zakażeń układu oddechowego, bez wyróżniania COVID-19.

Jego autorzy również nie znaleźli dowodów na korzyści suplementacji witaminy D w populacji brytyjskiej. Jednakże w oświadczeniu napisano:

W sytuacji, gdy wiele osób spędza więcej czasu w pomieszczeniach … istnieje ryzyko, że nie wytworzą one odpowiedniej ilości witaminy D poprzez ekspozycję na światło słoneczne. Ważne aby rozważyć dzienną suplementację 10 mikrogramów witaminy D  dla zdrowia kości i mięśni.

Opracowano na podstawie: COVID-19 rapid evidence summary: vitamin D for COVID-19 (ES28), 29 zcerwca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Suplementacja witaminy D a COVID-19: stanowisko National Institute for Health and Care Excellence (NICE)”