Czy leczenie onkologiczne pogarsza rokowanie w przebiegu COVID-19?

Lennard Y W Lee i wsp. COVID-19 mortality in patients with cancer on chemotherapy or other anticancer treatments: a prospective cohort study. Lancet 2020 online (dostępny pełen tekst)

Uważa się, że u pacjentów onkologicznych  z COVID-19 przyjmowanie leczenia przeciwnowotworowego pogarsza rokowanie. Dane na ten temat są skąpe i ograniczone do retrospektywnych opisów serii przypadków z Chin.

Mimo tych ograniczeń, teoria ta mogła spowodować zmiany w praktyce terapeutycznej w zakresie chemioterapii i innych leków onkologicznych.

W Wielkiej Brytanii w marcu zainicjowano projekt  UK Coronavirus Cancer Monitoring Project (UKCCMP), będący prospektywną bazą danych onkologicznych pacjentów z COVID-19 potwierdzonym  testem RT-PCR.

W piśmie Lancet opublikowano analizę obserwacji 800 pacjentów (średni wiek 69 lat, 21% z chorobami towarzyszącymi 56% mężczyzn).

Nowotwory najczęściej były hematologiczne (22%), układu pokarmowego (19%), oddechowego (11%) i piersi (13%). Przerzuty występowały u 43% pacjentów.

COVID-19 miał  przebieg łagodny u 484 Pacjentów (52%), 96 (12%) nie wymagało hospitalizacji. Tlenoterapię zastosowano u 315 (39%) a 53 (7%) było hospitalizowanych na OIOM.

Łącznie zmarło 226 pacjentów (28%). Czynnikami predykcyjnymi był wiek (73 vs 66 lat, współczynnik ryzyka 9,42), płeć męska (1,67), choroby towarzyszące jak nadciśnienie (1,95) i choroby sercowo-naczyniowe (2,32).

281 pacjentów (35%) stosowało chemioterapię w okresie 4 tygodni przed rozpoznaniem COVID-19. Po uwzględnieniu w analizie wieku, płci i chorób towarzyszących, chemioterapia nie miała wpływu na rokowanie, podobnie jak inne rodzaje leczenia (immunoterapia, hormonoterapia, terapia celowana, radioterapia).

A zatem wyniki nie wskazują na zwiększone ryzyko zgonu z powodu COVID-19 z powodu leczenia onkologicznego i przydają pewności klinicystom, iż leczenie  nowotworów powinno być kontynuowane w czasie pandemii.

Opracowano na podstawie: Lancet, 28 maja 2020

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Czy leczenie onkologiczne pogarsza rokowanie w przebiegu COVID-19?”