Zakażenia COVID-19 wśród pracowników szpitala – dane z Chin

Xiaoquan Lai i wsp. Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019) Infection Among Health Care Workers and Implications for Prevention Measures in a Tertiary Hospital inWuhan, China. JAMA Netw Open 2020 May 1;3(5):e209666 (dostępny pełen tekst)

Przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez pracowników opieki zdrowotnej są często raportowane w różnych krajach i wzbudzają wielkie zainteresowanie w mediach, w tym społecznościowych. Nie ma jednak wielu doniesień naukowych na ten temat.

W JAMA Open Network ukazała się praca z Chin.  W dużym szpitalu w Wuhan (7000 łóżek i poradnie ambulatoryjne) w okresie 01.01.20-09.02.20 na COVID-19 zachorowało 110 pracowników (lekarze, pielęgniarki, administracja). W tym czasie w ośrodku pomocy udzielono ponad 10 830 pacjentom z potwierdzonym lub prawdopodobnym COVID-19.

Wśród pracowników szpitala oceniano dane kliniczne, laboratoryjne, radiologiczne, wykonano też 355 badań przesiewowych w reprezentatywnie dobranej próbie.

Wśród medyków mających bezpośredni kontakt z zakażonymi pacjentami zakażonych było 17 (0,55%). Wśród medyków mających kontakt z pacjentami bez rozpoznania lub podejrzenia COVID-19 zakażenie stwierdzono u 73 (1,65%), a wśród osób nie kontaktujących się z pacjentami 20 (0,99%).

Do zakażeń doszło prawdopodobnie na oddziałach innych niż przeznaczone na COVID-19 (63,2%), właśnie na tych oddziałach (6,4%) i poza szpitalem (12,7%).  Zakażenia pracowników administracyjnych  były prawdopodobnie w dużym stopniu pozaszpitalne. Ta droga zakażenia nie jest też wykluczona u medyków.

Ogółem,  przebieg COVID-19 był łagodny u 28,2%, umiarkowany u 56,2%, ciężki u 10,9%, krytyczne u 3,6%, zmarła jedna osoba.

Stosunkowo niski odsetek zakażeń w pierwszej grupie sugeruje skuteczność środków ochrony osobistej. Wyższy odsetek w drugiej grupie może świadczyć o mniejszej świadomości zagrożenia, źródłem zakażenia mogli być tu bezobjawowi lub subkliniczni pacjenci. Ponadto, w grupie tej stosowano maski chirurgiczne, nie N95 jak w pierwszej a w transmisji wirusa mógł ogrywać rolę aerosol powietrzny wytwarzany przy różnych procedurach medycznych.

Podsumowując, częstość zakażeń pracowników szpitala od pacjentów nie była duża a przebieg COVID-19 łagodniejszy niż w innych grupach chorych.

Autorzy komentarza do badania podkreślają, że pracownicy opieki zdrowotnej są najważniejszym zasobem szpitali. Każde zakażenie, a zwłaszcza zgon, osłabia nie tylko zespół medyczny ale także morale,  może też powodować niepokój w społeczeństwie. Celem powinno być całkowite wyeliminowanie zakażeń szpitalnych.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 21 maja 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Zakażenia COVID-19 wśród pracowników szpitala – dane z Chin”