Jakie mogą być przyczyny nagłego niewyjaśnionego zatrzymania krążenia?

Laura A. Hancock, , Graham Nichol. What Explains Unexplained Cardiac Arrest? Circulation. 2020;141:1775–1777 (dostępny pełen tekst)

Rocznie odnotowuje sie w USA 347 tysięcy przypadków pozaszpitalnego i 209 tysięcy szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Mimo określenia „nagłe” w większości przypadków w poprzedzającej godzinie występują jakieś objawy, ale też NZK może też być w ogóle pierwszą manifestacją choroby sercowo-naczyniowej.

W zadecydowanej większości NZK wiąże się ze strukturalnymi zmianami w sercu (miażdżyca, kardiomiopatia), ale w 5-10 % przypadków u podstaw są pierwotne zaburzenia elektryczne, np. w przebiegu zespołów: długiego i krótkiego QT, Brugadów, wczesnej repolaryzacji, a także wielokształtnego częstoskurczu komorowego zależnego od katecholamin czy idiopatycznej tachykardii komorowej.

Badania, w tym obrazowe oraz testy prowokacji farmakologicznej, pozwalają na wykrycie przyczyny NZK w około połowie tych nieorganicznych przypadków.

Kolejnym etapem diagnostyki mogą być badania genetyczne, identyfikujące rzadkie mutacje o dużym znaczeniu klinicznym. W badaniach autopsyjnych takie testy pozwoliły wykryć przyczynę zgonu u ok. 30%.

Jednakże nawet badania genetyczne pozostawiają pewien odsetek pacjentów z NZK bez rozpoznania przyczyny. W uprzednich badaniach wykazano, że znaczenie mogą mieć przeciwciała skierowane przeciwko poszczególnym kanałom wapniowym, receptorowi muskarynowemu M2 czy ATP-azie Na+/K+.

W bieżącym wydaniu Circulation opublikowano pracę identyfikującą przeciwciała przeciwko białku  kanału wapniowego Cav1.2 jako występujące szczególnie często przy NZK bez przyczyny niedokrwiennej. Być może mechanizm ten stanie się podstawą opracowania przyszłej terapii.

Opracowano na podstawie: Circulation, 2 czerwca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie mogą być przyczyny nagłego niewyjaśnionego zatrzymania krążenia?”