COVID-19 a palenie

Richard N van Zyl-Smit i wsp. Tobacco smoking and COVID-19 infection. Lancet Respir Med 2020 online (dostępny pełen tekst)

Palenie jest bezpośrednią przyczyną zgonu u połowy palaczy i jest bardzo znaczącym obciążeniem dla systemów opieki zdrowotnej. W obliczu pandemii kwestię tę porusza artykuł w Lancet Respiratory Medicine.

Większość dyskusji na temat konsekwencji palenia dotyczy chorób nieinfekcyjnych – sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Nie wolno jednak zapominać o zwiększonym ryzyku infekcji układu oddechowego u palaczy, zwłaszcza w krajach o niższym dochodzie i zwłaszcza  w dobie COVID-19.

Niektóre kraje, jak Indie i RPA, zakazały sprzedaży wyrobów tytoniowych podczas „lockdownu”, chociaż trudno ocenić na ile może to spowodować zaprzestanie palenia.

Istnieją silne dowody, że palenie  sprzyja zakażeniom oddechowym poprzez upośledzenie mechanizmów immunologicznych. Podwaja ryzyko gruźlicy a zakażenia pneumokokami, legionellą czy mykoplazmą  są 3-5 krotnie częstsze, podobnie jak grypa.

Dane na temat COVID-19 są na razie skąpe, w jednym przeglądzie badań u palaczy stwierdzono o 40% większe ryzyko ciężkiego przebiegu oraz 2,4 krotnie większe ryzyko zgonu lub konieczności wentylacji mechanicznej, chociaż samo ryzyko zachorowania nie było zwiększone. Inne analizy nie wykazały takiego związku.

Są też dane z nierecenzowanego  francuskiego badania sugerujące protekcyjny wpływ nikotyny, przypisywany aktywacji receptorów cholinergicznych. Nie zostały one jednak potwierdzone i w żaden sposób nie świadczą o korzyściach z rozpoczynania lub kontynuowania palenia.

Restrykcje związane z pandemią teoretyczne mogą sprzyjać rzuceniu palenia, ale patrząc realistycznie nie będzie to  duży odsetek palaczy. Z drugiej strony zwiększony stres, niepewność, zamknięcie, nuda, mogą działać odwrotnie, tak było podczas kryzysu finansowego w 2008 r.

Autorzy apelują do profesjonalistów medycznych aby:

– kontynuować walkę z nikotynizmem, traktować obecną sytuacje jako silny bodziec do rzucenia palenia, udzielać porad, wsparcia, oferować farmakoterapię

– ponieważ nasza aktualna wiedza jest niekompletna, zawsze uwzględniać pytanie o palenie podczas zbierania wywiadu, aby dane te mogły być później naukowo opracowane

Opracowano na podstawie: Lancet Respiratory Medicine, 25 maja 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “COVID-19 a palenie”