Izolacja społeczna niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów? Nowe dane

Pauline Anderson. Social Isolation Tied to Higher Risk of CV Events, Death. Medscape

Podczas wirtualnego kongresu European Academy of Neurology zaprezentowano pracę poświęconą wpływowi izolacji społecznej na zdrowie.

Przeprowadzona w ramach projektu „Heinz Nixdorf Recall (HNR) study” analiza objęła dane reprezentatywnej próby 4139 osób wyjściowo w wieku 45-75 lat (średnia 59,1 lat), mieszkańców regionów miejskich i wiejskich w Zagłębiu Rurhy w  Niemczech. Uczestnicy w okresie rekrutacji (2000-2003) nie mieli chorób sercowo-naczyniowych, obserwacja trwała średnio 13,4 lat.

W analizie uwzględniano różne parametry, m.in. wsparcie społeczne (pomoc w codziennych aktywnościach, pomoc finansowa, wsparcie emocjonalne) oraz interakcje społeczne/izolację społeczną. Ten ostatni parametr uwzględniał stan cywilny (obecność małżonka), liczbę kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, uczestnictwo w organizacjach politycznych, religijnych, społecznych, sportowych czy zawodowych.

Stwierdzono, że izolacja społeczna (najniższy wskaźnik interakcji społecznych) dotyczyła  309 osób (7,4% badanych). Po uwzględnieniu w analizie wieku, płci i wsparcia społecznego, izolacja społeczna wiązała się ze wzrostem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych o 44% (HR 1.44; 95% CI, 0.97-2.14) oraz zgonów ze wszystkich przyczyn o 47% (HR 1.47; 95% CI, 1.09-1.97).

Dodatkowe modele uwzględniające klasyczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, zachowania prozdrowotne, depresję, status społeczno-ekonomiczny, nie zmieniły zaobserwowanej zależności.

Jak twierdzi główna badaczka Janine Gronewold (University Hospital, Essen, Niemcy):

Relacje społeczne chronią nas przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi i śmiercią nie tylko poprzez lepszy nastrój, zdrowsze zachowania i lepszy profil czynników ryzyka. Wydają się one mieć także efekt bezpośredni.

Wyniki badania mają szczególne znaczenie w obliczu izolacji społecznej związanej z COVID-19.

Congress of the European Academy of Neurology (EAN) 2020. Abstract 2369. Presented May 22, 2020.

Opracowano na podstawie: Medscape, 22 maja 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Izolacja społeczna niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów? Nowe dane”