COVID-19 a witamina D – omówienie dyskusji

Becky McCal. Vitamin D: A Low-Hanging Fruit in COVID-19? Medscape (dostępny pełen tekst po rejestracji)

Aktualne wytyczne  US National Institutes of Health (NIH) rekomendują w u dorosłych w zależności od wieku dziennie spożycie 400 IU to 800 IU witaminy D, suplementy są zalecane jeśli  żywność (w tym produkty wzbogacone) nie pokrywa tego zapotrzebowania i w szczególnych grupach osób (np. z limitowaną ekspozycją na słońce czy zaburzeniami wchłaniania).

W licznych badaniach obserwacyjnych stwierdzono związek niskich stężeń witaminy D z chorobowością i śmiertelnością z powodu różnych chorób. Nie wykazano jednak do tej pory w badaniach randomizowanych korzyści klinicznych z suplementacji witaminy D.

Podobnie, pojawiły się obserwacje korelacji pomiędzy niskim stężeniem witaminy D a ciężkością zakażenia COVID-19 i ryzykiem zgonu (choć nie wszystkie badania na to wskazują). Kwestia ta może mieć szczególne znaczenie w sytuacji ograniczonego przebywania na słońcu w obecnym czasie.

W portalu Medscape opublikowano wielogłos ekspertów na ten temat.

Dr Clifford Rosen (Main Medical Center) zajmuje się badaniami and witaminą D od 25 lat. Jego zdaniem:

– złotym standardem są badania randomizowane, a takich nie ma aby jednoznacznie zalecać witaminę D w prewencji lub terapii COVID-19, choć oczywiście poziom witaminy D wydaje się korelować z rokowaniem

– nie ma obecnie przesłanek naukowych do masowych oznaczeń witaminy D w populacji amerykańskiej. Należy przestrzegać zaleceń NIH odnośnie suplementacji

Harpreet S. Bajaj (Mount Sinai Hospital, Toronto) twierdzi, że są trzy możliwości: stężenie witaminy D nie gra roli, jest tylko markerem zwiększonego ryzyka lub rzeczywiście wykazuje związek przyczynowy z zakażeniem. Przed wykazaniem tego ostatniego w badaniach randomizowanych nie należy zmieniać zaleceń co do suplementacji.

Z kolei zdaniem Anne Kenny (Trinity College Dublin) choć nie ma pewności, to jest duże prawdopodobieństwo związku przyczynowego i dlatego apeluje ona do władz Irlandii o pilną modyfikację wytycznych i zalecenie suplementacji witaminy D dla całej populacji w dobie COVID-19.

Uważa się, że witamina D może mieć działanie immunomodulujące, przeciwzapalne i zmniejszające ryzyko „sztormu cytokinowego”.

Swoje poglądy Anne Kenny przedstawiła w niedawnym artykule Vitamin D and Inflammation: Potential Implications for Severity of Covid-19 na łamach Irish Medical Journal.

Opracowano na podstawie: Medscape, 17 maja 2020

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “COVID-19 a witamina D – omówienie dyskusji”