COVID-19. Zagrożenie zwiększeniem liczby „zgonów z rozpaczy” w USA

Lloyd I. Sederer, MD. What Past Disasters Tell Us About COVID-19 and Substance Abuse. Medscape

Po raz pierwszy od dekad, w USA od 2015 r. ulega skróceniu średnia długość życia, co jest bezprecedensowe we współczesnym świecie. Po części wiąże się to z  tzw. „zgonami z rozpaczy” (deaths of despair) – na co składają się samobójstwa, przedawkowania leków i narkotyków i zgony w z powodu  marskości wątroby.

W największym stopniu dotyczy to białych mężczyzn w wieku 25-55 lat ze średnim wykształceniem, pracowników fizycznych, zagrożonych bezrobociem, często bez ubezpieczenia zdrowotnego. Oni i ich rodziny nie mają szczególnych perspektyw na poprawę losu. Alkohol, opioidy i metamfetamina są  łatwo dostępne jako forma „samoleczenia”.

Najbardziej zagrożone są takie regiony jak Środkowy Zachód, Południe oraz Północny Wschód.

W obliczu COVID-19 można przewidywać, że zjawisko to się nasili w związku z samą pandemią, bezrobociem, kryzysem ekonomicznym, brakiem wsparcia indywidualnego i społecznego. Szacuje się że bezrobocie może dotyczyć 30 mln osób w USA.

Znaczący wzrost stosowania używek raportowano w następstwie poprzednich traumatycznych zdarzeń (9/11, powodzie, huragany). Oprócz zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych spodziewać się można także fali zachorowań na zaburzenia stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder).

Autorzy dyskutują w artykule, jak profesjonaliści medyczni mogą ograniczyć omawiane zagrożenia.

Opracowano na podstawie: Medscape, 18 maja 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19. Zagrożenie zwiększeniem liczby „zgonów z rozpaczy” w USA”