Sztuczna inteligencja w medycynie – co czeka lekarzy?

Lea Batara, Lauren Vogel. How should specialist physicians prepare for the AI revolution?  CMAJ  2020 online (dostępny pełen tekst)

Kanadyjskie towarzystwo Royal College of Physicians and Surgeons of Canada ogłosiło raport na temat sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) w medycynie.

Nie zalecono zmiany liczby i rodzajów specjalizacji lekarskich. AI nie uczyni lekarzy zbędnymi, nawet w takich dziedzinach jak radiologia, gdzie odpowiednie algorytmy są porównywalnie skuteczne diagnostycznie (lub nawet lepsze).

Jednakże, szerokie wprowadzenie AI do medycyny wymagać będzie od lekarzy poszerzenia „kompetencji digitalnej”, zrozumienia, jak to działa, większej wiedzy matematycznej i statystycznej, a także umiejętności wyszukiwania i wykorzystania wiedzy ze źródeł elektronicznych.

Ważne są implikacje społeczne, etyczne i prawne wykorzystania AI, np. co jeśli maszyna popełni błąd. Te kwestie są tematem dyskusji, na razie jesteśmy na początku drogi.

Autorzy raportu podkreślają, że często wymagana będzie reedukacja oraz  transformacja zawodowa. Mało prawdopodobne aby lekarze przez cała swoją karierę zawodową pozostawali w tej samej dziedzinie medycznej i tym samym obszarze kompetencji.

A zatem sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, ale sprawi, że fundamentalnie zmieni się ich szkolenie i praca.

Opracowano na podstawie: Canadian Medical Association Journal, 8 maja 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Sztuczna inteligencja w medycynie – co czeka lekarzy?”