Częstość chorób przewlekłych – czynników ryzyka powikłań COVID-19 – w dorosłej populacji USA

Adams ML, Katz DL, Grandpre J. Population-Based Estimates of Chronic Conditions Affecting Risk for Complications from Coronavirus Disease, United States. Emerg Infect Dis. 2020 Apr 23;26(8). (dostępny pełen tekst)

Dane z Chin wskazują, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w 81% przebiegało łagodnie, ciężki przebieg odnotowano u 14% a krytyczny u 5% pacjentów. Ogólny wskaźnik śmiertelności wyniósł 3,8%, ale był wyższy przy współwystępowaniu chorób przewlekłych – choroby sercowo-naczyniowe: 13,2%, cukrzyca: 9,2%, choroby układu oddechowego: 8%, nadciśnienie 8,4%, nowotwory: 7,6% – w porównaniu do śmiertelności u pacjentów bez tych chorób: 1,4%.

W piśmie Emerging Infectious Diseases oszacowano częstość chorób współistniejących w dorosłej populacji USA, na podstawie danych  badań ankietowych 2017 Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS).

Stwierdzono, że jedna choroba przewlekła występuje u 26,7% , dwie u 12,0% , trzy u  4,7%  a 4 lub więcej u 2% dorosłej populacji.

Najczęściej były to choroby sercowo-naczyniowe (8,5%), POChP (6,6%), astma (9,1%), cukrzyca (10,8%), nadciśnienie (32,4%) i nowotwory (6,8%).

A zatem 45,4% dorosłej amerykańskiej populacji ma co najmniej jeden czynnik ryzyka powikłań w przebiegu COVID-19 a 18,7% co najmniej dwa czynniki.

Opracowano na podstawie: Emerging Infectious Diseases, 23 kwietnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Częstość chorób przewlekłych – czynników ryzyka powikłań COVID-19 – w dorosłej populacji USA”