Czynniki wiążące się z nieprzestrzeganiem zaleceń statynoterapii

Marianne Vie Ingersgaard i wsp. Reasons for Nonadherence to Statins – A Systematic Review of Reviews.  Patient Prefer Adherence 2020 Apr 2;14:675-691 (dostępny pełen tekst)

Nieprzestrzeganie zaleceń farmakoterapii przez pacjentów przy stosowaniu statyn stanowi ogólnoświatowy problem.  Autorzy z duńskiego Steno Diabetes Center dokonali systematycznego przeglądu piśmiennictwa poświęconego temu zagadnieniu.

Kryteria włączenia do analizy spełniło 9 publikacji z lat 2011-2019. Następujące czynniki wiązały się z gorszymi wskaźnikami  adherencji:

– płeć żeńska

– niższy  status społeczno-ekonomiczny

– wiek < 50 i > 65 lat

– rasa inna niż kaukaska

– rozpoczynanie terapii statynami (vs długotrwałe stosowanie)

– choroby takie jak depresja, demencja, rak, choroby nerek i układu oddechowego. Przeciwny efekt, zwiększający adherencję, miały cukrzyca, otyłość, nadciśnienie  i     choroby sercowo-naczyniowe

– działania niepożądane

– duże dawki statyn

– złożoność leczenia

– wyższe współpłacenie pacjenta

– aktualne palenie (rzucenie palenia w wywiadzie miało efekt korzystny)

– nadużywanie alkoholu

– niski stopień wiedzy na temat korzyści statynoterapii

– brak poczucia choroby

– niskie zaufanie do lekarza, podejrzenie nadmiernego przepisywania

Zdaniem autorów wyniki mogą być przydatne klinicystom, badaczom, pacjentom i osobom podejmującym decyzje w zakresie zdrowia publicznego, mogą też być podstawą inicjatyw mającym na celu poprawę przestrzegania zaleceń.

Opracowano na podstawie: Patient Preference and Adheremce, kwiecień 2020

Marcin Kargul

One reply on “Czynniki wiążące się z nieprzestrzeganiem zaleceń statynoterapii”
  1. says: Anonim

    Podnosi mnie to na duchu , myślałam że tylko ja mam ten problem z pacjentami .

Komentarze wyłączone