COVID-19 – próba spojrzenia w przyszłość

Jonathan Temte. COVID-19 – A Glimpse Into the Future. Practice UpDate (dostępny pełen tekst)

W serwisie Practice UpDate ukazało się omówienie niedawnego artykułu w piśmie Science autorów z Harvardu na temat przyszłości pandemii COVID-19. Oczywiście przyszłości nie można przewidzieć, w pracy użyto jednak najbardziej zaawansowanych technik modelowania. Należy zaznaczyć, że na chwilę obecną brakuje wielu danych, np. o stopniu sezonowości wirusa SARS-CoV-2, odporności po zakażeniu i  odporności krzyżowej.

Przyjęto następujące założenia:

– koronawirusy wykazują aktywność sezonową, ale SARS-CoV-2 na podstawie danych epidemiologicznych wydaje się  prowadzić do zakażeń o każdej porze roku

– odporność po zakażeniu powszechnymi koronawirusami (HKU1 i OC43) zanika w okresie około roku. Jeśli odporność ma SARS-CoV-2 nie będzie stała, prawdopodobnie wirus ten dołączy do stale krążących koronawirusów

– jeśli odporność na SARS-CoV-2 będzie bardzo długotrwała, wirus może zaniknąć po paru latach

– istnieje pewna odporność krzyżowa między HKU1 i OC43, być może dotyczy też SARS-CoV-2

– SARS-CoV-2  mają większą zakaźność niż HKU1 i OC43

Uwzględniając te czynniki oraz efekty dystansowania społecznego, autorzy opisują następujące scenariusze:

– krótki okres dystansowania społecznego odwleka nieco szczyt zachorowań, ale łączy się z dużą łączną ich liczbą

– dłuższe i bardziej rygorystyczne dystansowanie społeczne skutecznie zmniejsza obciążenia w okresie kilku miesięcy, ale może prowadzić do nasilonej fali zachorowań w sezonie jesienno-zimowym

– bezterminowe dystansowanie społeczne mogłoby trzymać SARS-CoV-2 „na dystans”, ale jest dla większości nie do przyjęcia

– pewnym rozwiązaniem może być dystansowanie społeczne okresowe, oparte na śledzeniu zagrożenia, aby utrzymywać liczbę chorych w akceptowalnych granicach w oczekiwaniu na skuteczną szczepionkę i leki, lub wytworzenie odporności stadnej

Opracowano na podstawie: Practice UpDate, 22 kwietnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19 – próba spojrzenia w przyszłość”