Stosowanie ACE-i/sartanów u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 a rokowanie – dane z Chin

Peng Zhang i wsp. Association of Inpatient Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19. Circ Res. 2020 online (dostępny pełen tekst).

W związku z doniesieniami o udziale enzymu ACE2 we wnikaniu koronawirusa   SARS-CoV-2 do komórek, pojawiły się nieliczne, oparte na rozważaniach teoretycznych głosy, wyrażające wątpliwości co do stosowania inhibitorów układu renina-angiotensyna aldosteron u pacjentów z COVID-19.

W Circulation Research opublikowano wyniki retrospektywnego badania obserwacyjnego dotyczącego związku stosowania ACE-i/sartanów z rokowaniem u pacjentów z nadciśnieniem, hospitalizowanych z powodu COVID-19 w okresie 12.2019 – 02.2020.

Do analizy włączono dane 1128 pacjentów z 9 chińskich szpitali.  188 z nich (17%) stosowało w czasie hospitalizacji ACE-i/sartan, pozostali inne leki hipotensyjne. W czasie 28 dniowej obserwacji zmarło 99 pacjentów (9%) w tym 7 z grupy ACE-i/sartany (3,7%) i 92 przyjmujących inne leki hipotensyjne (9,8%), różnica była istotna statystycznie (P = 0.01).

Także w przeprowadzonych dalszych analizach statystycznych korygujących wyniki o potencjalne czynniki zakłócające (analiza proporcjonalnego hazardu Coxa, propensity score matching) wykazano istotnie lepsze rokowanie pacjentów przyjmujących ACE-i/sartany (ryzyko zgonu mniejsze o 58-70%).

Badanie ma ograniczenia wynikające z obserwacyjnego charakteru, ale zdaniem autorów jest mało prawdopodobne, aby podawanie ACE-i/sartanów w trakcie hospitalizacji zwiększało ryzyko zgonu.

Chociaż niektórzy komentatorzy zalecają ostrożność w interpretacji wyników, to podkreśla się, że jest to istotny krok w zbieraniu danych naukowych i największa do tej pory obserwacja. Wyniki stanowią podstawę dla hipotezy o korzystnym wpływie tych grup leków, którą należy potwierdzić w kolejnych badaniach.

Autorzy towarzyszącego edytorialu przypominają, że towarzystwa naukowe wydały stanowiska, aby nie przerywać leczenia ACE-i/sartanami u pacjentów z COVID-19. Ostateczną odpowiedź dadzą wyniki badań randomizowanych.

Opracowano na podstawie: Circulation Research, 17 kwietnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Stosowanie ACE-i/sartanów u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 a rokowanie – dane z Chin”