COVID-19 a potencjalne konsekwencje zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych

Bernhard Metzler i wsp. Decline of acute coronary syndrome admissions in Austria since the outbreak of COVID-19: the pandemic response causes cardiac collateral damage. Eur Heart J online (dostępny pełen tekst)

W Austrii przeprowadzono retrospektywne badanie dotyczące rozpoznawania i leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w marcu 2020, a więc w trakcie pandemii COVID-19, na podstawie danych z 90% ośrodków kardiologicznych.

W porównaniu z pierwszym tygodniem marca, w ostatnim tygodniu tego miesiąca liczba przyjęć z powodu OZW zmniejszyła się o 39,4%, silniejszy spadek odnotowano dla zawału bez uniesienia odcinka ST.

Zdaniem autorów odpowiadać mogą za to m.in. zaburzenia rutynowego funkcjonowania opieki zdrowotnej spowodowane koncentracją na COVID-19. Ponadto, objawy takie jak dyskomfort w klatce piersiowej czy duszność mogą być mylnie interpretowane jako zakażenie koronawirusem. Zalecenia pozostawania w domu i obawy przed zakażeniem w placówkach medycznych mogą zniechęcać pacjentów wzywania pomocy.

Niezależnie od przyczyn, niższe wskaźniki hospitalizacji mogą spowodować zwiększenie wczesnej i późnej chorobowości i śmiertelności związanej z  zawałami.

Autorzy przytaczające również inne szacunki:

– około 17 600 przypadków OZW w Austrii rocznie (8,8 miliona mieszkańców)

– jedna trzecia to zgony przedszpitalne lub zawały nieme, co pozostawia:

– ok. 1000 przypadków OZW miesięcznie

– tymczasem w całym marcu  przypadków OZW odnotowano tylko 725, a więc o 275 mniej niż średnio

– śmiertelność w nieleczonym OZW może wynosić 40% (jak w latach 50-tych), co daje:

– 110 dodatkowych zgonów z powodu OZW w miesiącu

– gdy tymczasem do końca marca potwierdzonych zgonów z powodu COVID-19 w Austrii do 29 marca było 89

Zdaniem autorów kardiolodzy muszą podjąć wszelkie wysiłki aby zniwelować negatywne skutki pandemii COVID-19 w odniesieniu do rozpoznawania i leczenia ostrych zespołów wieńcowych.

W bieżącym„komentarzu miesiąca” prof. Grzegorz Opolski odnosi się do sytuacji w Polsce (red.)

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 16 kwietnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19 a potencjalne konsekwencje zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych”