COVID-17: standaryzowany współczynnik śmiertelności

Robert Verity i wsp. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Infect Dis 2020 online (dostępny pełen tekst)

W Lancet Infectious Diseases opublikowano dane na temat śmiertelności w COVID-19. Do analizy włączono dane osób zmarłych  w Huwei w Chinach do 8 lutego oraz 37 innych krajach do 25 lutego 2020 r.

Wyliczono standaryzowany współczynnik śmiertelności (różnica między nim  a danymi „surowymi”opisana jest w komentarzu). W populacji chińskiej (n=70 117) standaryzowany współczynnik śmiertelności wyniósł 1,38%. Średnie wartości rosły wraz z wiekiem, wynosząc dla przedziałów <50 lat: 0,1-0,3%, a  w przedziałach 50-59, 60-69, 70-79 i 80+ odpowiednio: 1,3%, 4%, 8,6% i 13,4%.

Podobnie rosły wskaźniki hospitalizacji, osiągając w czterech ostatnich przedziałach wartości 8,15% -18,4%.

Obliczono także średni czas trwania choroby od początku objawów do zgonu (17,8 dni) oraz do wyzdrowienia (24,7 dni).

Dane spoza Chin (n=1334) dały zbliżone wyniki.

W towarzyszącym komentarzu Shigui Ruan ( University of Miami, Florida) zwraca uwagę, iż nawet gdy śmiertelność w młodszych grupach wiekowych jest stosunkowo niska, nie uzasadnia to traktowania COVID-9 po prostu jak grypy. W przedziale wiekowym 20-29 lat współczynnik śmiertelności jest 33 razy wyższy niż w przypadku grypy sezonowej.

Opracowano na podstawie:  Lancet Infectious Diseases, 30 marca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-17: standaryzowany współczynnik śmiertelności”