Noszenie maseczek w dobie COVID 19 przez osoby zdrowe – za i przeciw. Propozycja rozszerzenia zaleceń

Shuo Feng i wsp. Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic. Lancet Respir Med 2020 online (dostępny pełen tekst)

Podczas epidemii COVID 19 noszenie maseczek stało się powszechne w krajach azjatyckich, w niektórych regionach Chin wręcz obowiązkowe (chociaż nie było takiego zalecenia dla całego kraju). Autorzy artykułu w Lancet Respiratory Medicine porównują rekomendacje z różnych krajów i proponują rozszerzenie wskazań.

WHO zaleca noszenie maseczek tylko przez osoby z objawami oraz osoby zdrowe sprawujące opiekę nad zarażonymi. W USA Centers for Disease Control and Prevention nie zaleca osobom zdrowym maseczek w celu uniknięcia zakażenia, ponieważ nie ma dowodów na takie działanie ochronne.  Lekarz Naczelny (US Surgeon General) apeluje wręcz o niekupowanie maseczek przez osoby zdrowe, aby nie zabrakło ich potrzebującym. (3 kwietnia rekomendacje uaktualniono zalecając maseczki zrobione z tkanin w miejscach publicznych (np. sklep spożywczy), w dalszym ciągu rezerwując maseczki z filtrem i chirurgiczne dla wyżej wymienionych kategorii (film jak zrobić maseczkę).

Podobne zalecenia są w UK i Niemczech, gdzie wręcz stwierdza się, że noszenie maseczki przez osoby ich nie wymagające może powodować fałszywe poczucie bezpieczeństwa i prowadzić do lekceważenia innych podstawowych środków protekcyjnych.

Należy także mieć na względzie, że nieprawidłowe używanie jednorazowej maseczki, np. zbyt długie, osłabia efekt protekcyjny i wręcz może sprzyjać infekcji.

Autorzy artykuły zauważają jednak, że brak dowodów (na skuteczność maseczek u osób zdrowych) nie oznacza dowodów na ich nieskuteczność. Skoro używają ich pracownicy służby zdrowia dla ochrony przed zakażeniem drogą kropelkową, wydaje się rozsądne, aby osoby szczególnie narażone na ciężkie infekcje też nosiły maseczki w miejscach dużej ekspozycji na kontakty z innymi (chociaż oczywiście przede wszystkim powinny takich miejsc unikać). Zwłaszcza, że jak wiadomo, wirus może być przenoszony także w okresie przedobjawowym.

Autorzy postulują noszenie maseczek przez osoby w kwarantannie, które muszą z jakichś powodów opuścić mieszkanie. Podobnie, w miarę możliwości logistycznych, przez osoby zagrożone (wiek > 65 lat, choroby współistniejące). Powszechne noszenie maseczek można rozważyć, jeśli zaopatrzenie na to pozwoli.

Pilnie potrzebne są dalsze badania dotyczące maseczek jako formy ochrony przed zakażeniem.

Opracowano na podstawie: Lancet Respiratory Medicine, 20 marca 2020

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Noszenie maseczek w dobie COVID 19 przez osoby zdrowe – za i przeciw. Propozycja rozszerzenia zaleceń”