Ile kroków dziennie dla redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego?

A.Z. Lacroix i wsp.  Steps-per-day And Cardiovascular Disease Mortality In Older Women: The OPACH Study. Circulation. 2020;141:A30

Podczas kongresu Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health zaprezentowano wyniki badania OPACH (Objective Physical Activity and Cardiovascular Health) dotyczącego wysiłku fizycznego u kobiet w podeszłym  wieku. Pracę omówiono w serwisie Medscape.

Do analizy włączono dane 6 379 badanych kobiet wyjściowo w wieku > 63 lata (średnio 79 lat, połowa pochodzenia latynoskiego lub Afroamerykanek). Uczestniczki w  latach 2012-2014 przez siedem dni nosiły na nadgarstku krokomierz dla oceny rutynowej aktywności fizycznej. Dalsza obserwacja trwała do marca 2017 r.

Aktywność fizyczną podzielono na kwartyle z zależności od liczby kroków dziennie: < 2108;  2108 – 3135;  3136 – 4499 oraz   4500 i więcej. W analizie wieloczynnikowej uwzględniono wiek, rasę/pochodzenie etniczne, edukację, palenie, alkohol, samoocenę stanu zdrowia, współchorobowość i funkcjonowanie fizyczne.

Stwierdzono, że w porównaniu z kwartylem pierwszym kobiety w drugim kwartylu mają o 38% niższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, w kwartylu 4 redukcja wynosiła 48%.

Główna badaczka, Dr. Andrea Z.  LaCroix (University of California, San Diego) podkreśla, że  powszechnie funkcjonujący cel 10 000 kroków dziennie nigdy nie został naukowo potwierdzony, istotne korzyści przynosi aktywność znacznie poniżej tej wartości. Największy „zwrot z inwestycji” jest przy zwiększeniu aktywności przez osoby bardzo mało aktywne.

Głównym ograniczeniem badania jest to, że nie objęto ono mężczyzn oraz młodszych kobiet.

Zdaniem autorki:

Jeśli liczysz kroki, próbuj osiągnąć 4 500 lub trochę więcej, ale miej świadomość, że każdy krok się liczy.

Opracowano na podstawie: AHA EPI 2020: Session 08B – Physical Activity and Sedentary Behavior, 2 marca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Ile kroków dziennie dla redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego?”