7 i 1/2 prostych wskaźników zdrowia. Karmienie piersią a ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet w późniejszym życiu

Jacquelyn P. Kulinski. Life’s Simple 7 1/2 for Women. Circulation. 2020;141:501–503 (dostępny pełen tekst)

Organizacja American Heart Association’s (AHA) na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowała siedem miar określających w trójstopniowej skali (zły, pośredni, doskonały) stan zdrowia sercowo-naczyniowego (Life’s Simple 7, LS7). Wśród nich znalazły się: palenie papierosów, indeks masy ciała, aktywność fizyczna, punktacja zdrowej diety, stężenie cholesterolu całkowitego, ciśnienie tętnicze oraz poziom glikemii na czczo.

W Circulation Jacquelyn P. Kulinski przypomina o jeszcze jednym czynniku prozdrowotnym, specyficznym dla kobiet, którym jest karmienie piersią.

Korzyści zdrowotne karmienia piersią dla dzieci są dobrze poznane (m.in. stymulacja układu immunologicznego, niższe ryzyko śmierci łóżeczkowej, astmy, otyłości, cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu 2 w późniejszym wieku). Mniej powszechna jest wiedza o korzyściach dla samych matek w odniesieniu do ryzyka sercowo-naczyniowego.

W dużym chińskim badaniu prospektywnym u 300 tysięcy kobiet, karmienie piersią w wywiadzie łączyło się z niższym o 10% ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu. Efekt był większy wraz z dłuższym czasem karmienia.

Co prawda badanie miało charakter obserwacyjny i nie dowodzi przyczynowości, ale wyniki były spójne po uwzględnieniu różnych czynników społeczno-ekonomicznych i związanych ze stylem życia. Podobne wyniki przyniosło badanie 100 000 Australijek z 2019 r.

Mechanizm obserwowanego związku nie jest w pełni poznany. Jednakże, karmienie piersią oznacza wydatek energetyczny rzędu 480 kcal/dobę. Pozwala też na szybsze odwrócenie zmian metabolicznych związanych z ciążą (poprawa insulinowrażliwości, metabolizmu lipidów, mobilizacja tkanki tłuszczowej). Może to wynikać m.in. to z wydalania trójglicerydów i cholesterolu z mlekiem.

Podobne mechanizmy mogą tłumaczyć niższe ryzyko zespołu metabolicznego, nadciśnienia i cukrzycy u karmiących matek w późniejszym życiu.

Autorka przypomina obowiązujące rekomendacje dotyczące karmienia piersią, przedstawia niezadowalająca w tym względzie sytuację w USA oraz rozważa, jak można to poprawić.

Opracowano na podstawie: Circulation, 17 lutego 2020

Marcin Kargul

0 replies on “7 i 1/2 prostych wskaźników zdrowia. Karmienie piersią a ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet w późniejszym życiu”