Rozpoczęcie farmakoterapii nadciśnienia i dyslipidemii wiąże się ze zmianami stylu życia – jakimi?

Maarit J. Korhonen i wsp. Lifestyle Changes in Relation to Initiation of Antihypertensive and Lipid‐Lowering Medication: A Cohort Study. JAHA 2020;9:e014168 (dostępny pełen tekst)

Fundamentem zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowych jest prozdrowotny styl życia. W ostatnich dekadach znacząco rozszerzyło się także stosowanie leków hipotensyjnych i statyn w pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej.

Mało jest danych naukowych, w jakim stopniu decyzja o rozpoczęciu farmakoterapii wpływa na zachowania prozdrowotne. Zagadnienie to badali naukowcy z Finlandii.

Do analizy włączono dane 41 225 pracowników sektora publicznego w tym kraju, w wieku ≥40 lat, wyjściowo bez choroby sercowo-naczyniowej, którzy uczestniczyli w co najmniej dwóch medycznych badaniach ankietowych w latach 2000-2013. Na podstawie danych aptecznych stwierdzono, że 8837 spośród nich rozpoczęło stosowanie leków hipotensyjnych i/lub statyn.

U osób które rozpoczęły farmakoterapię odnotowano niekorzystne zmiany w zakresie wskaźnika BMI (+0,9 kg/m2)  i aktywności fizycznej (-0,09 MET/godzinę dziennie). Z kolei zmniejszyła się konsumpcja alkoholu (-1,85 g/tydzień) i częściej rzucono palenie (o 24%).

A zatem częściowo potwierdziły się obawy, że włączenie leków może skłaniać do mniejszej koncentracji na stylu życia („leki zrobią to za mnie”).

Zdaniem autorów wyniki potwierdzają konieczność poprawy postępowania niefarmakologicznego u osób zaczynających stosowanie leków. Sama wiedza pacjenta na temat czynników ryzyka jest niewystarczająca do poprawy stylu życia. Najnowsze wytyczne europejskie i amerykańskie  podkreślają strategie kognitywno-behawioralne (współodpowiedzialność, wspólne podejmowanie decyzji, dialog motywujący). Duże znaczenie maja także multidyscyplinarne zespoły  i indywidualizacja strategii dla poszczególnych pacjentów.

Opracowano na podstawie: Journal of the American Heart Association, 5 lutego 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Rozpoczęcie farmakoterapii nadciśnienia i dyslipidemii wiąże się ze zmianami stylu życia – jakimi?”