U kobiet z nadciśnieniem ciśnienie tętnicze rośnie wcześniej i szybciej – implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

Hongwei Ji i wsp. Sex Differences in Blood Pressure Trajectories Over the Life Course. JAMA Cardiol. 2020;5(3):19-26

Powszechnie uważa się, że choroby sercowo-naczyniowe u kobiet występują ok. 10-20 lat później niż u mężczyzn. W JAMA Cardiology opublikowano pracę, która rzuca nowe światło na to zagadnienie, zwłaszcza w odniesieniu do nadciśnienia.

Autorzy przeanalizowali wyniki pomiarów ciśnienia na przestrzeni 43 lat (1971-2014) u 32 833 uczestników 4 badań kohortowych (Framingham Heart Study offspring cohort,  Atherosclerosis Risk in Communities study, Coronary Artery Risk Development in Young Adults study, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). 54% stanowiły kobiety

Stwierdzono, że u kobiet z nadciśnieniem do wzrostu ciśnienia dochodzi wcześniej (już w trzeciej dekadzie życia)  i rośnie ono szybciej, także po uwzględnieniu w analizie innych czynników ryzyka. Nie stwierdzono wpływu menopauzy, wzrost ciśnienia był stabilnie ciągły.

Zdaniem Susan Cheng, jednej z autorek pracy, fizjologiczne wartości wyjściowe ciśnienia skurczowego to ok. 115 mm Hg u mężczyzn i 105 mm Hg u kobiet. Niewielka różnica powinna utrzymywać się przez całe życie. Z tego powodu ciśnienie skurczowe rzędu 140 mm Hg może u kobiet wiązać się z większym ryzykiem niż u mężczyzn i być może wymaga innego rodzaju interwencji. Do rozważenia jest także rozdzielenie wartości progowych nadciśnienia w zależności od płci.

Powyższa obserwacja może wyjaśniać odmienne manifestacje chorób sercowo-naczyniowych u obu płci, gdzie u kobiet częstsze są zmiany w małych naczyniach i dławica mikronaczyniowa (często niezdiagnozowane), a także niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Patofizjologia powikłań sercowo-naczyniowych może być znacząco odmienna.

Tymczasem w praktyce więcej uwagi lekarze przykładają do mężczyzn, u kobiet wzrost ciśnienia tłumacząc zaburzeniami lękowymi. Stąd u kobiet nadciśnienie jest rzadziej rozpoznawane i gorzej leczone.

W opinii autorów:

Konieczne są dalsze badania aby lepiej zrozumieć dymorfizm płciowy dotyczący ryzyka sercowo-naczyniowego, w celu zoptymalizowania działań prewencyjnych i leczniczych zarówno u kobiet jak i mężczyzn

Opracowano na podstawie: JAMA Cardiology, 15 stycznia 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “U kobiet z nadciśnieniem ciśnienie tętnicze rośnie wcześniej i szybciej – implikacje diagnostyczne i terapeutyczne”