Drogie, nieuzasadnione i wręcz szkodliwe pakiety badań kardiologicznych „premium” w USA

Michael O’Riordan. Pricey, Unproven ‘Executive’ CVD Screening the Norm at Top US Hospitals. TCTMD (dostępny pełen tekst)

Wiele renomowanych ośrodków kardiologicznych w USA oferuje bardzo drogie zestawy badań przesiewowych i diagnostycznych, przeznaczone np. dla wysokiego szczebla menedżerów. Obejmują one badania nie zalecane rutynowo przez towarzystwa naukowe.

Bardzo krytycznie do takich świadczeń podchodzą autorzy artykułu w JAMA Internal Medicine. Oprócz wątpliwości natury etycznej zwracają uwagę, że w ośrodkach akademickich tworzy się przesłanie dla szkolących się, że  osoby bogate mogą otrzymywać świadczenia, dla których nie ma dowodów na korzyści kliniczne i które  nie są ujęte w rekomendacjach.

Co więcej, ewentualne nieprawidłowości w wynikach takich badań powodują niepotrzebny niepokój i stres u pacjentów, a przede wszystkim  mogą zainicjować kaskadę dalszych testów i interwencji z ich możliwymi powikłaniami, ze zgonem włącznie.

Autorzy artykułu skontaktowali się z 25 ośrodkami, uzyskali odpowiedź z 21, z których 18 oferowało podobne programy „premium”. Przykładowo, w Atlantic Health Morristown Medical Center w kwocie $11,000 mieściły się: USG aorty brzusznej, badanie TK i wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, USG tętnic szyjnych, spoczynkowe EKG, test wysiłkowy, oznaczenie: profilu lipidowego, CRP, homocysteiny i Apo A1 oraz porada kardiologa.

Są to testy w większości niezalecane u osób bezobjawowych lub zalecane tylko w wyselekcjonowanych populacjach. Dla przykładu, w wytycznych ACC/AHA USG aorty brzusznej jest rekomendowane u mężczyzn w wieku 65-75 lat z wywiadem palenia a ocena uwapnienia tętnic wieńcowych może być rozważona u bezobjawowych osób pośredniego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zdaniem Davida Browna (Washington University School of Medicine, St. Louis), głównego autora artykułu, podobne programy są nieetyczne i powinny być wyeliminowane.

Opracowano na podstawie: TCTMD, 16 stycznia 2020

0 replies on “Drogie, nieuzasadnione i wręcz szkodliwe pakiety badań kardiologicznych „premium” w USA”