Media społecznościowe a medycyna prewencyjna

Raina M. Merchant. Evaluating the Potential Role of Social Media in Preventive Health Care. JAMA. 2020;323(5):411-412

Zgodnie z szacunkami, gdyby każdy Amerykanin otrzymywał stosowne dla swojego wieku kliniczne świadczenia prewencyjne, rocznie można by uniknąć śmierci ponad 100 000 osób w tym kraju. Dotyczy to takich uznanych  działań jak np. regularne mierzenie ciśnienia, skryning w kierunku nowotworów, szczepienia czy poradnictwo antynikotynowe.

Tymczasem są dane, że tylko w stosunku do 10% osób  wieku 35 i więcej lat realizowane są wszystkie stosowne zalecenia prewencyjne. Barierami w dalszym ciągu są dostępność, koszty i niska świadomość społeczna.

Artykuł w JAMA omawia potencjalną rolę mediów społecznościowych dla poprawy zdrowia publicznego. Z aplikacji Facebook korzysta 175 mln Amerykanów. W listopadzie 2019 r. udostępniono dla nich narzędzie Facebook Preventive Health. Na podstawie wieku i płci użytkownika generowana jest lista rekomendowanych przez wytyczne działań prewencyjnych oraz wykaz placówek medycznych, gdzie można z nich skorzystać.

Pierwszy etap koncentruje się na chorobach sercowo-naczyniowych, nowotworach oraz grypie i opiera o zalecania American Cancer Society, American College of Cardiology,  American Heart Association oraz  Centers for Disease Control and Prevention.

Czy ta i podobne platformy medialne mogą skutecznie dotrzeć do milionów osób, które w innym razie nie podlegałyby działaniom prewencyjnym? Wielu użytkowników może nie czuć się komfortowo wobec zbierania informacji o ich zdrowiu. Podstawowym pytaniem jest, czy takie narzędzia poprawią wyniki kliniczne czy nie spowodują szkód.

Artykuł omawia, w jaki sposób dane mogą być zbierane, zmieniane (np. przy zmianie rekomendacji), upowszechniane i chronione, a także jak strategie zaangażowania użytkowników mogą różnić się w zależności od różnych grup społecznych.

Zdaniem autora, nowe technologie medyczne często w przeszłości spotykały się ze sceptycyzmem, co jest pozytywne ponieważ wymusza dokładną ocenę efektów. Media społecznościowe mają unikatowy potencjał poprawy medycyny prewencyjnej.

Opracowano na podstawie: JAMA, 10 stycznia 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Media społecznościowe a medycyna prewencyjna”