Najważniejsze wydarzenia medyczne 2019 r. wg serwisu Medscape

Marcia Frellick. News That Excited, Shocked, Frustrated Docs in 2019: Survey. Mescape

Serwis medyczny Medscape opublikował wyniki ankiety wśród swoich użytkowników na temat najważniejszych wydarzeń z zakresu medycyny w 2019 roku. Za takie uznano m.in.:

– Raporty na temat przypadków uszkodzenia płuc związanego ze stosowaniem e-papierosów i innych urządzeń elektronicznych do vapowania/chmurzenia (ang.  EVALI, E-Cigarette or Vaping-Associated Lung Injury) – wg. najnowszych danych z 12.12 2019 r. łączna liczba zgonów to już 52 a zachorowań 2409 (większości u osób przed 35 rokiem życia).

– wycofanie z powodu zanieczyszczeń nitrozaminami  produktów leczniczych zawierających sartany i ranitydynę

– falę zachorowań na odrę, głównie wśród osób nieszczepionych – 1261 przypadków w tym roku (najwięcej od 1992 r.)

– wyniki badania ISCHEMIA, w którym nie wykazano różnicy w odniesieniu do rokowania pomiędzy leczeniem inwazyjnym a optymalnym leczeniem medycznym stabilnej choroby wieńcowej

– rejestrację przez FDA pierwszego leku we wskazaniu depresja poporodowa, brexanolonu, podawanego we wlewie dożylnym przez 60 godzin

– rejestrację przez FDA  donosowej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej

– rejestrację przez FDA genetycznej terapii rdzeniowego zaniku mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) – onasemnogene abeparvovec-xioi  u dzieci do lat 2. Stosuje się pojedynczą dawkę, której koszt przekracza 2 mln USD, co czyni ten lek najdroższym na świecie. Już po rejestracji pojawiły się wątpliwości co do rzetelności danych naukowych, są one wyjaśniane przez FDA

Opracowano na podstawie: Medscape, 17 grudnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Najważniejsze wydarzenia medyczne 2019 r. wg serwisu Medscape”