Dieta w cukrzycy typu 2 – a może tylko 3 posiłki dziennie?

Daniela Jakubowicz i wsp. Reduction in Glycated Hemoglobin and Daily Insulin Dose Alongside Circadian Clock Upregulation in Patients With Type 2 Diabetes Consuming a Three-Meal Diet: A Randomized Clinical Trial.  Diabetes Care 2019 Dec; 42(12): 2171-2180.

Tradycyjne chorym na  cukrzycę zalecano 6 niewielkich posiłków dziennie (six-meal, 6Mdiet). W Diabetes Care opublikowano pracę oceniającą efekty spożywania trzech posiłków (3Mdiet) – bogatego w węglowodany, obfitego śniadania, solidnego obiadu i niewielkiej kolacji. Zgodnie z hipotezą badaczy taki sposób odżywiana jest lepiej zsynchronizowany z zegarem biologicznym.

Do badania włączono 28 osób z cukrzycą typu 2 rozpoznaną od co najmniej 5 lat, leczonych insuliną od co najmniej roku (≥ 25 j./dobę). Średnia wartość BMI wynosiła 32,4 kg/m2 a HbA1c 8,1%.

Uczestników zrandomizowano do diet 6M i 3M, z tym że obie diety miały tę samą łączną liczbę kalorii i skład makroskładników (tłuszczy, białek i węglowodanów odpowiednio 35%, 25% i 40%).

W diecie 3M śniadanie zawierało 700 kcal (m.in. chleb, owoce, odpowiednie dla diabetyków słodycze), obiad 600 kcal a kolacja 200 kcal i nie zawierała tych składników co śniadanie. W diecie 6M oprócz głównych posiłków były trzy przekąski po 150 kcal, łącznie całość również 1500 kcal.

Po 12 tygodniach odnotowano w grupie 3M redukcję wagi o 5,4 kg (vs + 0,3 kg, (P < 0.01). Doszło także do zmniejszenia HbA1c o 1,2% (P < 0.0001)  i znaczniejszego spadku glikemii na czczo. Ryzyko hipoglikemii było porównywalne.

W grupie 3M dawka insuliny uległa zmniejszenie ze średnio 60 do 34 j./dobę, w grupie 6M wzrosła o 4 j./dobę. Pacjenci grupie 3M podawali mniejsze odczuwanie głodu i rzadsze łaknienie na słodycze i produkty wysokotłuszczowe.

Zdaniem autorów wyjaśnieniem wyników może być up-regulacja ekspresji genów zegara biologicznego, poprawa rytmu dobowego poprzez zwiększoną termogenezę po wysokokalorycznym śniadaniu oraz lepszy balans pomiędzy dziennym i nocnym metabolizmem glukozy.

Badanie ma jednak ograniczenia związane z niewielką liczbą uczestników i jego otwartym charakterem.

Opracowano na podstawie: Diabetes Care, grudzień 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Dieta w cukrzycy typu 2 – a może tylko 3 posiłki dziennie?”