Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie – wykazano nowe zależności

Yaguang Wei i wsp. Short term exposure to fine particulate matter and hospital admission risks and costs in the Medicare population: time stratified, case crossover study. BMJ 2019;367:l6258 (dostępny pełen tekst)

PM2,5 –pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm, jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. W BMJ opublikowano nową pracę na temat wpływu krótkotrwałej ekspozycji na PM2,5 na zdrowie.

Badacze z Harvard Chan School of Public Health przeanalizowali ponad 95 milionów hospitalizacji osób w wieku ≥ 65 lat  w latach 2000-2012 w ramach ubezpieczenia Medicare w USA.

Powody hospitalizacji przyporządkowano do  w 214 grup i połączono z danymi na temat zanieczyszczeń powietrza z US Environmental Protection Agency (stężenie PM2,5 w danym miejscu w dniu hospitalizacji i w dniach poprzedzających).

Badanie potwierdziło wcześniej opisywane związki  PM2,5 z hospitalizacjami z powodu chorób sercowo-naczyniowych i układu oddechowego, choroby Parkinsona, cukrzycy, choroby zakrzepowo-zatorowej.

Jednocześnie wykazano związek PM2,5 z ryzykiem hospitalizacji z powodu częstych ale słabiej zbadanych uprzednio powodów, jak posocznica, zaburzenia elektrolitowe, ostre zaburzenie czynności nerek, infekcje układu moczowego i skóry. Te nowe przyczyny stanowiły 31-38% efektu PM2,5.

Opisane związki dotyczyły także stężeń PM2,5 poniżej aktualnej dziennej normy WHO, co sugeruje konieczność jej weryfikacji. Analizy ekonomiczne wykazały, że duże znaczenie ma wzrost stężenia PM2,5 nawet o 1 μg/m3.

Autorzy komentarza w tym samym numerze pisma apelują o więcej badań nad nowymi chorobami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza i nad mechanizmami tych zależności.

Opracowano na podstawie: BMJ, 27 listopada 2019
Marcin Kargul

0 replies on “Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie – wykazano nowe zależności”