Post okresowy (dieta TRF) w zespole metabolicznym – badanie pilotowe

Wilkinson et al. Ten-Hour Time-Restricted Eating Reduces Weight, Blood Pressure, and Atherogenic Lipidsin Patients with Metabolic Syndrome. Cell Metabolism 2020;31:1–13 (dostępny pełen tekst)

Zespół metaboliczny wiąże się z ryzykiem cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Interwencje takie jak zdrowa dieta, ograniczenia kaloryczne, wysiłek fizyczny, mają w praktyce ograniczoną skuteczność. Istnieje potrzeba opracowania innych interwencji behawioralnych.

Ostatnio zainteresowanie wzbudza post okresowy, czyli tzw. dieta  TRF (ang. time-restricted feeding) – wydłużony okres postu i skrócone tzw. okienkom żywieniowe. Wykazano jej skuteczność w modelach zwierzęcych oraz u osób zdrowych. Do tej pory nie było badania u osób z zespołem metaboliczny stosujących farmakoterapię.

Wyniki pilotowego badania w takiej populacji opublikowano w Cell Metabolism.

U 19 kobiet z zespołem metabolicznym (średni wskaźnik BMJ 33 kg/m2) przez 12 tygodni zalecono ograniczenie spożywania pokarmów do 10 godzin na dobę, z 14 godzinnym okresem postu. Co ważne, nie było zaleceń ograniczeń kalorycznych lub zmiany diety.

Po tym okresie spadek wagi wyniósł średnio 3,3 kg (P = .00028). Istotnie zmniejszyły się także: BMI, ilość tkanki tłuszczowej, w tym wisceralnej oraz obwód talii. Jak podkreślają autorzy, zmiany te są porównywalne do osiąganych poprzez restrykcje kaloryczne czy zwiększenie aktywności fizycznej.

Odnotowano również korzystne zmiany innych parametrów kardiometabolicznych: cholesterol całkowity – 13.1 mg/d, LDL-C – 11,9 mg/dL, ciśnienie tętnicze  – 5,1/-6,4 mmHg.

Uczestnicy badania odczuwali także subiektywną poprawę snu. Ich zdaniem przestrzeganie zasad diety TRF jest znacznie łatwiejsze niż inne zmiany behawioralne.

Krytycy badania podkreślają brak grupy kontrolnej, niewielką grupę uczestników i krótki okres obserwacji.

Opracowano na podstawie: Cell Metabolism, styczeń 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Post okresowy (dieta TRF) w zespole metabolicznym – badanie pilotowe”