IDF Atlas 2019 – najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące cukrzycy

Miriam E. Tucker. Diabetes Epidemic May Be Abating in Some Areas: IDF Atlas. Medscape (dostępny pełen tekst po rejestracji)

Podczas Kongresu International Diabetes Federation (IDF) w Korei Południowej zaprezentowano IDF Atlas 2019, zawierający najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące cukrzycy z 221 krajów świata.

Chociaż ogólnie liczba osób z cukrzycą zwiększa się, to zaobserwowano spłaszczenie krzywej zapadalności i nawet zmniejszenie liczby nowych przypadków w niektórych krajach rozwiniętych, co uznano za efekt działań prewencyjnych.

Atlas jest dostępny online i zawiera m.in. następujące informacje:

  • Szacuje się, że osób z cukrzycą w wieku 20-79 lat na świecie jest 463 miliony, czyli choruje co jedenasta osoba w tym wieku (i co piąta w wieku > 65 lat). W roku 2000, przy pierwszej edycji atlasu,  było to 151 milionów
  • Cukrzycę nierozpoznaną ma 232 miliony, czyli co druga osoba z cukrzycą
  • Liczbę zgonów związanych z cukrzycą w 2019 r. szacuje się na 4,2 miliona, co stanowi 11,3% globalnych zgonów
  • Łączne wydatki systemów opieki zdrowotnej na cukrzycę to $760 mld – 10% wszystkich wydatków, najwięcej USA ($294,6 mld), Chiny ($109 mld), and Brazylia ($52,3 mld).
  • Projekcje na lata 2025, 2030 i 2045 to odpowiednio 438, 578 i 700 milionów chorych na świecie

Zdaniem  jednej z autorek, Dianny J. Magliano (Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia):

Chociaż zapadalność na cukrzycę stabilizuje się w niektórych krajach nie oznacza to, że możemy zdjąć nogę z gazu … Musimy ciężko pracować nad prewencją, ponieważ wiemy, że powoduje to realną zmianę.

Opracowano na podstawie: Medscape, 4 grudnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “IDF Atlas 2019 – najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące cukrzycy”