Politabletka (polypill) w prewencji sercowo-naczyniowej – stan wiedzy i perspektywy

Mark D. Huffman i wsp. Implementation Strategies for Cardiovascular Polypills. JAMA.  2019;322(23):2279-2280

Koncepcja politabletki  ma już bez mała dwie dekady, ale jej szerokie zastosowanie jeszcze przed nami. Autorzy w JAMA podsumowują stan wiedzy i prostują pewne mity.

W 2017 r. opublikowano meta-analizę Cochrane (13 badań w prewencji pierwotnej i wtórnej, N=9059). Wykazała ona lepszy poziom adherencji do leczenia oraz niższe wartości ciśnienia tętniczego i stężenia LDL w grupie polypill vs grupa kontrolna, ale bez redukcji śmiertelności ogólnej i zdarzeń sercowo-naczyniowych, co wydaje się wynikać z niedostatecznej mocy statystycznej analizy.

Podobne wyniki dało niedawne badanie Southern Community Cohort Study w USA.

Natomiast badanie z Iranu (PolyIran, prewencja pierwotna i wtórna, N=6838, 5 lat obserwacji) wykazało bezwzględne zmniejszenie częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych o 2,9% (5,9% vs 8,8%; HR = 0.66 [95% CI, 0,55-0.80]) w grupie politabletki vs prewencja niefarmakologiczna. Znaczenie dla uzyskania znamiennych statystycznie wyników mógł mieć odpowiednio długi czas obserwacji.

Obecnie toczą się badania:  TIPS-3 w prewencji pierwotnej  [NCT01646437] i SECURE [NCT02596126]) w prewencji wtórnej.

Mity funkcjonujące na temat politabletki to m.in.:

– jest tylko jeden rodzaj polypill i  zawiera leki w dawkach suboptymalnych (pierwotna koncepcja z 2003 r.). W rzeczywistości dzisiaj koncepcja obejmuje różne dawki leków, silnie działające statyny (atorwastatyna, rosuwastatyna), dobrze tolerowane leki hipotensyjne, bez aspiryny i kwasu foliowego jak pierwotnie

– politabletka jest pomyślana  jako leczenie „dla każdego” w określonym wieku. W rzeczywistości najwięcej danych dotyczy korzyści z zastosowania w rozpoznanej chorobie sercowo-naczyniowej i przy dużym jej ryzyku

– politabletka powinna być stosowana głównie w krajach i niskim i średnim dochodzie. Korzyści wykazano w krajach takich jak USA, UK czy Australia, zwłaszcza w grupach społecznych o niższym statusie ekonomicznym

Zdaniem autorów nadszedł czas na zaplanowane, długotrwałe działania na szeroką skalę implementujące koncepcję politabletki w prewencji sercowo-naczyniowej.

Opracowano na podstawie: JAMA, 25 listopada 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Politabletka (polypill) w prewencji sercowo-naczyniowej – stan wiedzy i perspektywy”