Rak płuc – pewien postęp ale jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Raport American Lung Association

Redakcja The Lancet. Lung cancer: some progress, but still a lot more to do. Lancet 2019:394:1879

12 listopada 2019 r. został opublikowany przez American Lung Association raport dotyczący raka płuc w USA (State of Lung Cancer). Zawiera on m.in. następujące informacje:

– rak płuc pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym (11,6%) i główną przyczyną zgonów nowotworowych. Większość pacjentów diagnozowana jest w zaawansowanym stadium. Głównym czynnikiem ryzyka jest palenie, ale coraz większą uwagę zwraca się na zanieczyszczenie powietrza, odpowiadające za ok. 10% przypadków.

– 5-letnie przeżycie wzrosło w przeciągu ostatniej dekady z 17,2% do 21,7%. Poprawa ta jest wynikiem wprowadzenia spersonalizowanych, opartych na biomarkerach metod terapeutycznych oraz wcześniejszego wykrywania raka dzięki badaniom przesiewowym.

– postęp w leczeniu jest bardzo  interesujący z naukowego punktu widzenia, tym niemniej klinicznie umiarkowany. Wątpliwe, czy bardzo drogie terapie będą powszechnie dostępne. W opublikowanym w tej samej edycji pisma Lancet badaniu CASPIAN  dodany do standardowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc durvalumab wydłużył medianę całkowitego przeżycia o 2,7 miesiąca.

– wskazaniami do badań przesiewowych przy użyciu tomografii niskoemisyjnej w USA są: wiek 55-80 lat, wywiad 30 paczko-lat palenia i aktualne palenie lub rzucenie w przeciągu ostatnich 15 lat. Wskaźniki skryningu są niskie, wynoszą 4,2% wśród osób się kwalifikujących, wynika to głównie z braku uniwersalnego objęcia tych badań ubezpieczeniem Medicaid.

Opracowano na podstawie: Lancet, 23 listopada 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Rak płuc – pewien postęp ale jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Raport American Lung Association”