Czy dzienne drzemki są zdrowe?

Rubin R.  As Far as Heart Health Goes, Is Napping Good, Bad, or Neither? JAMA. 2019 322(22):2158-2159.

Na tytułowe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dwie meta-analizy prospektywnych badań kohortowych opublikowane w 2015 r. dały różne wyniki. W jednej drzemki powyżej 60 min. dziennie (ale nie krótsze) kojarzyły się ze zwiększoną śmiertelnością sercowo-naczyniową. W drugiej drzemki bez przedziału czasowego wiązały się ze zwiększoną śmiertelnością ogólną, lecz nie sercowo-naczyniową.

Z kolei wyniki najnowszego badania przeprowadzonego w Szwajcarii wskazują na niższe ryzyko sercowo-naczyniowe przy drzemkach 1-2 razy w tygodniu i brak zależności przy drzemkach częstszych. Zdaniem autorów może to wynikać z obniżenia stresu związanego ze zła jakością snu poprzedzającej nocy.

Zdaniem Salima Yusufa, kardiologa i epidemiologa z McMaster University w Kanadzie, ważne nie są drzemki same w sobie ale ich przyczyny. Mogą one mieć podłoże kulturowe, jak tradycyjna sjesta w krajach południa Europy. Mogą też wynikać z osobistych preferencji krótszego snu w nocy uzupełnionego drzemką w dzień. W tych sytuacjach związek z rokowaniem wydaje się neutralny

Inną przyczyną, wiążącą się z gorszym rokowaniem, jest zły stan zdrowia – senność i zmęczenie w ciągu dnia może być wczesnym objawem różnych chorób.

Konkludując Salim Yusuf stwierdza:

Nie odradzałbym ludziom drzemki, ale jeśli nie mają takiego zwyczaju, nie ma powodu, by to robili.

Opracowano na podstawie: JAMA, 20 listopada 2019

0 replies on “Czy dzienne drzemki są zdrowe?”