Czy dzienne drzemki są zdrowe?

Rubin R.  As Far as Heart Health Goes, Is Napping Good, Bad, or Neither? JAMA. 2019 online (dostępny pełen tekst)

Na tytułowe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dwie meta-analizy prospektywnych badań kohortowych opublikowane w 2015 r. dały różne wyniki. W jednej drzemki powyżej 60 min. dziennie (ale nie krótsze) kojarzyły się ze zwiększoną śmiertelnością sercowo-naczyniową. W drugiej drzemki bez przedziału czasowego wiązały się ze zwiększoną śmiertelnością ogólną, lecz nie sercowo-naczyniową.

Z kolei wyniki najnowszego badania przeprowadzonego w Szwajcarii wskazują na niższe ryzyko sercowo-naczyniowe przy drzemkach 1-2 razy w tygodniu i brak zależności przy drzemkach częstszych. Zdaniem autorów może to wynikać z obniżenia stresu związanego ze zła jakością snu poprzedzającej nocy.

Zdaniem Salima Yusufa, kardiologa i epidemiologa z McMaster University w Kanadzie, ważne nie są drzemki same w sobie ale ich przyczyny. Mogą one mieć podłoże kulturowe, jak tradycyjna sjesta w krajach południa Europy. Mogą też wynikać z osobistych preferencji krótszego snu w nocy uzupełnionego drzemką w dzień. W tych sytuacjach związek z rokowaniem wydaje się neutralny

Inną przyczyną, wiążącą się z gorszym rokowaniem, jest zły stan zdrowia – senność i zmęczenie w ciągu dnia może być wczesnym objawem różnych chorób.

Konkludując Salim Yusuf stwierdza:

Nie odradzałbym ludziom drzemki, ale jeśli nie mają takiego zwyczaju, nie ma powodu, by to robili.

Opracowano na podstawie: JAMA, 20 listopada 2019

Dodaj komentarz