Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – jak rozszyfrować enigmę?

Thomas F Lüscher. Heart failure with preserved ejection fraction: towards an understanding of an enigma. European Heart Journal 2019;40:3277–3280 (dostępny pełen tekst)

W leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF) w ostatnich trzech dekadach odnotowano duży postęp, dzięki wprowadzeniu inhibitorów konwertazy, beta blokerów, antagonistów receptora mineralokortykoidowego, a później nowszych leków, jak iwabradyna i ARNI. Istotną role odegrały urządzenia, jak ICD i terapia resynchronizująca.

Postęp ten dokonał się dzięki badaniom, w których pacjenci kwalifikowani byli na podstawie frakcji wyrzutowej (najczęściej < 40% lub < 35%), bez względu na etiologię HF. Obecnie coraz większą uwagę przykłada się do medycyny spersonalizowanej, np. coraz więcej wiemy na temat genetycznych uwarunkowań różnych kardiomiopatii nie-niedokrwiennych.

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF) w dalszym ciągu stanowi w dużej mierze „ziemię nieznaną”. Coraz więcej wiemy o amyloidozie serca, z nadzieją na skuteczną terapię, ale pozostali pacjenci z  HFpEF wciąż czekają na opracowanie odpowiedniego leczenia.

Pojawiają się głosy, że rozpoznanie HFpEF powinno stawiać się przy frakcji wyrzutowej ≥ 60% (a nie ≥ 50%, jak obecnie). Subanalizy badań TopCat ze spironolaktonem i PARAGON z ARNI wskazują na skuteczność tych leków przy frakcji wyrzutowej w zakresie ≥ 40% i < 60% . Chory z taką frakcją wydaje się mieć słabiej nasiloną postać HFrEF a nie  HFpEF lub odrębną jednostkę chorobową jak nowo wprowadzona niewydolność serca z pośrednią frakcją wyrzutową lewej komory (HFmrEF).

W European Heart Journal zamieszczono propozycję nowego algorytmu diagnostycznego niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory: HFA–PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). Może to być istotny krok na drodze do opracowania skutecznego leczenia.

Opracowano na podstawie European Heart Journal, 21 października 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – jak rozszyfrować enigmę?”