Przedwczesne urodzenie się a choroby przewlekłe w dorosłości – dane ponad 2,5 mln osób ze Szwecji

Casey Crump i wsp. Prevalence of Survival Without Major Comorbidities Among Adults Born Prematurely. JAMA. 2019;322(16):1580-1588

Przedwczesne urodzenie się jest związane ze zwiększonym  ryzykiem zaburzeń kardiometabolicznych, oddechowych  i neuropsychiatrycznych w okresie dorosłości. W JAMA opublikowano pracę oceniającą częstość przeżycia bez zachorowalności w okresie dorosłości, u osób urodzonych przedwcześnie vs w terminie.

Do analizy włączono dane 2 566 699 osób urodzonych w Szwecji w latach  1973-1997 (z czego 5,5% przed terminem) obserwowanych do końca 2015 r. (wiek 18-43 lata, średnio 30 lat).

Oceniano m.in. występowanie astmy, nadciśnienia, cukrzycy, zaburzeń psychicznych, przewlekłych chorób wątroby i nerek, przy użyciu wskaźnika AYA HOPE Comorbidity Index.

Dla osób urodzonych w terminie (39-41 tydzień ciąży) przeżycie bez współchorobowości stwierdzono u 63%. Odsetki dla osób urodzonych wcześniej wynosiły:

–  bardzo skrajne wcześniactwo  (22-28 tydzień) – 22,3%

– skrajne wcześniactwo (28-32 tydzień ) – 48,5%

– późne wcześniactwo (32-37) – 58%

– wczesny termin (37-38 tydzień) – 61,2%

Zdaniem głównego badacza, Dr. Caseya Crumpa (Icahn School of Medicine,  New York City) mimo zwiększonego ryzyka niektórych chorób przewlekłych, większość osób urodzonych przedwcześnie ma dobry stan zdrowia w dorosłości.

W opinii komentującego wyniki  Dr. Lexa Doyle’a (University of Melbourne, Australia).

Osoby urodzone przedwcześnie nie mają powodu do przejmowania się z powodu tej publikacji.

W zakresie prewencji przewlekłych problemów zdrowotnych nie ma niczego, co osoby urodzone przedwcześnie powinny robić inaczej niż to, co powinniśmy robić wszyscy – zdrowo się odżywiać, ćwiczyć i nie palić.

Należy jednak pamiętać, że dane odnoszą się do Szwecji, gdzie jest rozwinięty ogólnokrajowy system opieki zdrowotnej. Ponadto analiza dotyczy tylko okresu wczesnej dorosłości.

Opracowano na podstawie: JAMA, 22 października 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Przedwczesne urodzenie się a choroby przewlekłe w dorosłości – dane ponad 2,5 mln osób ze Szwecji”