Statyny u dzieci z rodzinną hipercholesterolemią – wyniki 20-letniej obserwacji

Ilse K. Luirink i wsp. 20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2019;381;1547-1556

Najnowsze wytyczne ESC dotyczące dyslipidemii zalecają rozważenie stosowania statyn u dzieci z rodzinną cholesterolemią (familial hypercholesterolemia, FH) w wieku 6-10 lat (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów C).  Rekomendacja ta opiera się na badaniach obserwacyjnych, badań kontrolowanych placebo z twardymi punktami końcowymi  do tej pory nie przeprowadzono.

W NEJM opublikowano wyniki  20-letniej  obserwacji uczestników dwuletniego randomizowanego badania z prawastatyną z lat 90-tych, statyny były przyjmowane średnio od wieku 14 lat.

Przebadano około 184 osoby z FH  i 77 osób z ich rodzeństwa bez FH oraz uzyskano dane ich rodziców z FH (n=156). Oceniano m.in.  zdarzenia sercowo-naczyniowe i profil lipidowy.

Po 20 latach średnie stężenie LDL-C zmniejszyło się z grupie z FH o 32% z (z 237.3 mg/dL do 160.7 mg/dL) a wzrosło o 24% u ich zdrowego rodzeństwa (z 99.0 do 121.9 mg/dL).

Skumulowana częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych wyniosła 1% u osób z grupy badanej z FH w porównaniu do 26% u ich rodziców (dla których statyny były dostępne w znacznie starszym wieku). Wskaźniki zgonów przed 40 rokiem życia wyniosły odpowiednio 0 i 7%.

Zdaniem badaczy rozwój miażdżycy wiąże się nie tylko z wysokością stężenia LDL-C, ale także z czasem narażenia ścian  tętnic na podwyższony LDL-C. Może to uzasadniać twierdzenie nie tylko „czy niżej tym lepiej” ale także „czym wcześnej tym lepiej”.

Opracowano na podstawie: NEJM

0 replies on “Statyny u dzieci z rodzinną hipercholesterolemią – wyniki 20-letniej obserwacji”