Złożone leki hipotensyjne w postaci 1 tabletki (SPC) włączono do Wykazu Leków Podstawowych WHO

Ivor J Benjamin i wsp. Fixed-dose combination antihypertensive medications. Lancet 2019;394:637 (dostępny pełen tekst)

W lipcu 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia dodała do Wykazu Leków Podstawowych (WHO Essential Medicines List) złożone leki hipotensyjne w postaci 1 tabletki (SPCs, single-pill combinations). Zdaniem autorów korespondencji w piśmie Lancet, jest to obecnie najlepsza praktyka kliniczna dla bezpiecznego, skutecznego, szybkiego i wygodnego osiągnięcia kontroli ciśnienia tętniczego.

Spośród 1,4 miliarda osób z nadciśnieniem w świecie, tylko u co siódmej ciśnienie tętnicze jest dobrze kontrolowane. Systemy opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach powinny zapewnić dostępność SPCs dla pacjentów.

Nie należy obawiać się rozpoczynania leczenia od dwóch leków. W niedawnej meta-analizie 33 prac (n=13 095) rozpoczynanie od leczenia skojarzonego nie wiązało się z częstszym przerwaniem leczenia z powodu działań niepożądanych niż monoterapia.

Artykuł zawiera tabelaryczne zestawienie międzynarodowych wytycznych postępowania w nadciśnieniu w aspekcie  rozpoczynania leczenia od SPC (m.in. ACC/AHA 2017 i ESC/ESH 2018).

Opracowano na podstawie: Lancet, 24 sierpnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Złożone leki hipotensyjne w postaci 1 tabletki (SPC) włączono do Wykazu Leków Podstawowych WHO”