W USA są najwyższe wydatki na opiekę zdrowotną. Jaka ich część jest marnotrawiona?

William H. Shrank i wsp. Waste in the US Health Care System. Estimated Costs and Potential for Savings. JAMA 2019 322(15):1501-1509

Wydatki na opiekę zdrowotną są w USA zdecydowanie najwyższe na świecie, stanowią ok. 18% PKB i ponad 10 000 USD  ma mieszkańca USD rocznie. Znaczną część tych wydatków nie przynosi jednak korzyści, jest marnotrawiona (waste). Na łamach JAMA opublikowano oszacowania tego zjawiska.

Na podstawie 71 źródeł z publikacji naukowych i raportów rządowych stwierdzono, że marnowane jest ok. 25% wydatków, co stanowi 760 – 935 miliardów USD rocznie (a więc więcej niż wynosi budżet Departamentu Obrony).

Straty te odnotowano w sześciu domenach:

  1. Niepowodzenie w zapewnieniu opieki (Failure of Care Delivery) – niestosowanie najlepszych metod profilaktycznych i leczniczych, błędy medyczne –  skutkujące gorszymi wynikami leczenia i powikłaniami: 102.4 – 165.7 mld USD
  2. Niepowodzenie koordynacji opieki (Failure of Care Coordination): 27.2 – 78.2 mld USD
  3. Niepotrzebne lub niskowartościowe leczenie (Overtreatment or Low-Value Care): 12.8 – 28.6 mld USD
  4. Zbyt wysokie ceny (Pricing Failure) – opłaty znacznie (niekiedy kilkukrotnie) wyższe niż w innych krajach rozwiniętych, np. za badania obrazowe: 230.7 – 240.5 mld USD
  5. Nadużycia i oszustwa (Fraud and Abuse): 58.5 – 83.9 mld USD
  6. Zbyt skomplikowana administracja (Administrative Complexity) – np. czynności marnujące czas lekarzy: 265.6 mld USD

Stwierdzono także, że wdrożenie istniejących programów ograniczania strat (z wyłączeniem administracji) mogłoby potencjalnie ograniczyć marnowane środki o jedną czwartą.

Opracowano na podstawie: JAMA, 7 października 2019

Marcin Kargul

0 replies on “W USA są najwyższe wydatki na opiekę zdrowotną. Jaka ich część jest marnotrawiona?”