Największe w historii rozpowszechnienie otyłości w USA

Trust for America’s Health (TFAH). State of Obesity: Better Policies for a Healthier America 2018

Opublikowano najnowszy raport dotyczący rozpowszechnienia otyłości: State of Obesity: Better Policies for a Healthier America 2018. Mówi on, że przy prawie 50 latach zwyżkowego trendu częstości otyłości w USA nadal nie wypracowano skutecznych środków zaradczych.

Według badania NHANES w latach 2015-2016 otyłych było 39,6% dorosłych (BMI> 30 kg/m2) i 18,5% dzieci, co stanowi najwyższe odsetki w historii.

Problem dotyczy zwłaszcza mniejszości etnicznych (dorośli Afroamerykanie i Latynosi ok. 47%, biali ok. 38%, Azjaci ok. 13%), a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Wiąże się to m.in. zamieszkaniem w okolicach z mniejszymi możliwościami nabycia zdrowych produktów żywnościowych oraz uprawiania aktywności fizycznej, a także z większą podatnością na reklamy niezdrowej żywności.

Występuje także zróżnicowanie geograficzne, najwyższe wskaźniki otyłości dotyczą takich stanów jak Mississippi, Louisiana, Kentucky, Alabama a najniższe Kalifornia, Massachusetts, New Jersey.

Są pewne “światełka w tunelu” – odnotowano zmniejszenie częstości otyłości u dzieci w ramach Women, Infants and Children (WIC) Special Supplemental Nutrition Program (federalny program pomocy kierowany do osób z niższych warstw społecznych). Widać także zmniejszenie spożycia napojów słodzonych w poszczególnych miejscowościach jako  efekt ich wyższego opodatkowania.

Raport formułuje 31 szczegółowych zaleceń dla władz federalnych, stanowych i lokalnych, dotyczących m.in. poprawy dostępu do zdrowej żywności i aktywności fizycznej, ograniczenia reklamowania niezdrowych produktów i wyższych podatków na nie.

Opracowano na podstawie:  Trust for America’s Health, 12 września 2019 r.

Marcin Kargul

0 replies on “Największe w historii rozpowszechnienie otyłości w USA”