Aktywność fizyczna, siedzący tryb życia – najnowsze dane

Yang Du i wsp. Trends in Adherence to the Physical Activity Guidelines for Americans for Aerobic Activity and Time Spent on Sedentary Behavior Among US Adults, 2007 to 2016. JAMA Network Open. 2019;2(7):e197597 (dostępny pełen tekst)

Po raz pierwszy wytyczne dotyczące wysiłku  fizycznego (Physical Activity Guidelines for Americans) opublikowano w USA  w 2008 r. Rekomendowały one 150 min. umiarkowanego lub 75 min intensywnego wysiłku aerobowego tygodniowo. W ostatniej edycji z 2018 r.  duży nacisk kładzie się także na zmniejszanie ilości czasu spędzanego w pozycji siedzącej (sedentary time), co jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, cukrzycy, nowotworów i zgonu niezależnym od stopnia aktywności fizycznej.  Niedawna meta-analiza wykazała, że aby zniwelować wpływ siedzącego trybu życia potrzebna jest aktywność fizyczna 60-75 minut dziennie.

W JAMA Network Open ukazała się praca oceniająca, w jakim stopniu Amerykanie przestrzegają tych zaleceń. Dotychczasowe opracowania koncentrowały się głównie na aktywności fizycznej w czasie wolnym, w omawianym badaniu  uwzględniono także wysiłek w pracy oraz w podczas przemieszczania się.

Do analizy wykorzystano dane z badań ankietowych National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANESs) z lat 2007-2016 z udziałem łącznie 27 343 osób. Stwierdzono że w omawianym okresie odsetek osób wypełniających zalecenia wysiłku był stabilny (2007-2008: 63.2%; 2015-2016: 65.2%). Wzrósł natomiast średni czas przebywania w pozycji siedzącej, z 5,7 do 6,4 godziny dziennie. Odsetek osób nie przestrzegających zaleceń aktywności i siedzących > 6 godzin dziennie wzrósł z 16,1% do 18,8%.

W opinii autorów dawniej ludzie wykonywali więcej wysiłku  przy okazji codziennych czynności jak zakupy, sprzątanie  co jest zastępowane przez zakupy online z dostawą, roboty sprzątające itp. Zamiast na inne formy aktywności zaoszczędzony czas często przeznaczony jest na telewizję czy media społecznościowe.

Z drugiej strony technologia może być korzystna – jak stojące biurka lub sprzęty biurowe umożliwiające ćwiczenia. Podobnie krokomierze, urządzenia i aplikacje monitorujące wysiłek i motywujące do niego.

W podsumowaniu autorzy cytują zalecenia z 2018 r., które zniosły warunek, aby  każda sesja wysiłku trwała co najmniej 10 minut

Dorośli powinni więcej się ruszać i mniej siedzieć w ciągu dnia. Trochę aktywności fizycznej jest lepsze niż jej brak.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 26 lipca 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Aktywność fizyczna, siedzący tryb życia – najnowsze dane”