Podawanie bakterii jelitowych Akkermansia muciniphila w otyłości – pierwsze badanie u ludzi

Clara Depommier i wsp. Supplementation with Akkermansia muciniphila in overweight and obese human volunteers: a proof-of-concept exploratory study. Nature Medicine 2019 online

Gram ujemna, beztlenowa bakteria  Akkermansia muciniphila (AM) stanowi średnio 3-5% bakterii w jelitach zdrowych ssaków, a jej ilość wykazuje odwrotną korelację z BMI. Z tego względu z AM wiązane są nadzieje w odniesieniu do zapobiegania i leczenia otyłości.

W badaniach eksperymentalnych wykazano, że podawanie żywych bakterii u myszy na diecie wysokotłuszczowej zmniejszyło o połowę przyrost wagi. U ludzi dotychczasowe badania wykazały  związek większej ilości AM w jelitach z rzadszym występowaniem nadwagi, otyłości, cukrzycy i nadciśnienia. Był to na razie związek tylko statystyczny, bez dowodów na zależność przyczynową.

To się zmienia. W Nature opublikowano wyniki pierwszego badania randomizowanego, oceniającego podawanie AM u osób z zespołem metabolicznym. 32 otyłych uczestników przyjmowało żywe AM, pasteryzowane AM lub placebo codziennie przez 3 miesiące. Pierwotnym punktem końcowym badania było bezpieczeństwo i tu nie odnotowano poważnych działań niepożądanych.

Stwierdzono natomiast poprawę wrażliwości na insulinę, obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego i  GGTP w obu grupach przyjmujących bakterie, co ciekawe silniej wyrażone w grupie z formą  pasteryzowaną. W grupie tej doszło także do niewielkiej utraty wagi (−2.27 ± 0.92 kg, P = 0.091).

Za korzystne działanie AM wydaje się odpowiadać proteina Amuc_1100 zawarta w błonie komórkowej bakterii. Proces pasteryzacji  jej nie uszkadza a powoduje stabilizację preparatu. Wyizolowana proteina Amuc_1100 mogłaby mieć jeszcze silniejsze działanie i być łatwiejsza w stosowaniu.

Oczywiście na razie trudno mówić o przełomie i „trzęsieniu ziemi”. Jesteśmy jeszcze daleko od klinicznego zastosowania i znaczącego wpływu na otyłość i zespół metaboliczny tej potencjalnej nowej metody terapeutycznej. Omawiane badanie  miało na celu udowodnienie słuszności koncepcji (proof-of-concept study) i to zakończyło się powodzeniem.

Opracowano na podstawie: Nature Medicine, 1 lipca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Podawanie bakterii jelitowych Akkermansia muciniphila w otyłości – pierwsze badanie u ludzi”