Stosowanie krokomierzy a ryzyko złamań i zdarzeń sercowo-naczyniowych

Tess Harris i wsp. Effect of pedometer-based walking interventions on long-term health outcomes: Prospective 4-year follow-up of two randomised controlled trials using routine primary care data. PLoSMed 16(6):e1002836 (dostępny pełen tekst)

W piśmie PLoS Medicine opublikowano ocenę efektów monitorowania aktywności fizycznej przy użyciu krokomierzy, na podstawie danych z badań PACE-UP and PACE-Lift prowadzonych przez lekarzy rodzinnych w latach 2011-2013.

Do analizy włączono dane  1297 pacjentów w wieku 45-75 lat, większości z nadwagą lub otyłością, niepalących, bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy lub depresji. Uczestników przydzielono w aktywnej fazie badań do grup: wyposażonej w krokomierz i kontrolnej.

Pacjenci w grupie badanej otrzymali porady dotyczące realistycznych celów zwiększenia aktywności, prowadzenia dzienniczków aktywności i inne rodzaje fachowego wsparcia. Okres auto-monitorowania przy użyciu krokomierzy wynosił 12 tygodni.

Uczestników badania ponownie oceniono po 3-4 latach. W grupie, która używała w fazie czynnej badań krokomierzy, czas aktywności fizycznej  był nadal dłuższy o średnio 30 min. W grupie tej wystąpiło o 44% mniej złamań – HR 0.56 (95% CI 0.35–0.90, p = 0.02) i o 66% mniej poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych –  HR 0.34 (95% CI 0.12–0.91, p = 0.03). Szerokie przedziały ufności wskazują jednak na niepewność co do dokładnej wielkości tego efektu.

Dla cukrzycy oraz depresji zmniejszenie ryzyka nie osiągnęło znamienności statystycznej.

Aby uniknąć jednego epizodu sercowo-naczyniowego, krokomierza musiałoby używać 61 osób, dla złamań liczba ta wyniosła 28.

Zdaniem badaczy krokomierze mogą być pomocne pacjentom dla oceny własnej aktualnej aktywności i wyznaczenia realistycznych celów stopniowego jej zwiększania. Powinno to być połączone z innymi interwencjami prozdrowotnymi i wsparciem ze strony profesjonalistów medycznych.

Nie należy obsesyjnie dążyć do określonej liczby kroków codziennie, ale starać się dużo chodzić codziennie. Z czasem stanie się to nawykiem i zachętą do zwiększania aktywności fizycznej na inne sposoby.

Opracowano na podstawie: PloS Medicine, 25 czerwca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Stosowanie krokomierzy a ryzyko złamań i zdarzeń sercowo-naczyniowych”