Krótszy czas pracy dla wszystkich – ile płatnej pracy jest potrzebne dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia?

Daiga Kamerāde i wsp. A shorter working week for everyone: How much paid work is needed for mental health and well-being? Social Science & Medicine, 2019; online (dostępny pełen tekst)

W większości krajów tydzień roboczy to ok. 40 godzin pracy. Pojawiają się doniesienia, że skrócenie tego czasu nie musi zmniejszać produktywności. Nie ma natomiast badań, ile godzin pracy jest potrzebne dla zdrowia psychicznego.

Jest to ważne ponieważ brak zatrudnienia, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa wpływa  niekorzystnie na dobrostan psychiczny, powoduje przewlekły stres, negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości, wspólnego celu i tożsamości, ogranicza interakcje społeczne.

Zagadnienie to przeanalizowali badacze z Cambridge w ramach projektu „Dawka Zatrudnienia” (Employment Dosage). Jak piszą: „Znamy skuteczne dawki wszystkiego aby czuć się lepiej, od witaminy C po długość snu, po raz pierwszy pytanie dotyczy zatrudnienia”.

Badaniem objęto 71 113 osób z bazy  UK Household Longitudinal Study (2009–2018) w wieku 16-64 lata. Byli oni oceniani w co najmniej w dwóch punktach czasowych, pytano o objawy lęku i sen.

Stwierdzono, że już do 8 godzin pracy w tygodniu przynosi korzyści dla zdrowia psychicznego, a wydłużanie tego czasu nie ma dodatkowego wpływu.

Zdaniem autorów wyniki te będą miały ważne implikacje w nie tak dalekiej przyszłości. Sztuczna inteligencja, „big data”, roboty – w dużym stopniu zastąpią ludzi.  Tydzień pracy będzie musiał być znacznie skrócony, aby więcej osób mogło czerpać korzyści psychiczne związane z pracą. Przyniesie to inne pozytywne skutki, np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie konieczności dojazdów. Oczywiście istotne są także właściwe  warunki  pracy, poszanowanie pracowników, brak narażenia na mobbing itp.

Dyskutowane opcje to pięciodniowe weekendy, znaczne skrócenie dnia pracy, wydłużenie wakacji, nawet dwa miesiące na każdy miesiąc pracy. W praktyce autorzy przewidują czterodniowy tydzień pracy  w Wielkiej Brytanii już w ciągu dekady.

Opracowano na podstawie: Social Science & Medicine, 18 czerwca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Krótszy czas pracy dla wszystkich – ile płatnej pracy jest potrzebne dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia?”