Nadciśnienie w Europie – podsumowanie

Reutern H; Jordan J. Status of hypertension in Europe. Curr Opin Cardiol. 2019 Jul;34(4):342-349.

W piśmie Current Opinion in Cardiology ukazała się publikacja podsumowująca problem nadciśnienia w Europie. Autorzy zwracają uwagę, że:

– Europa jest regionem o największym rozpowszechnieniu nadciśnienia, co wynika z wydłużenia życia oraz siedzącego trybu życia i nawyków żywieniowych charakterystycznych dla bogatych społeczeństw,

– w niedawnym badaniu EURICA przeprowadzonym w 12 krajach europejskich, spośród leczonych chorych średnio 51,6% miało niekontrolowane nadciśnienie (od 38,6% w Grecji do 59,7% w Turcji). Jako przyczyny wymienia się inercję terapeutyczną lekarzy oraz zbyt rzadkie i nieprawidłowe pomiary ciśnienia,

– w badaniu EURICA nadciśnienie oporne stwierdzono u średnio 14,3% (zakres od 9,9% we Francji do 25,5%) w Niemczech. Jednakże, zdaniem autorów, po optymalizacji leczenia i przy przestrzeganiu zaleceń przez pacjentów, rzeczywiste rozpowszechnienie nadciśnienia opornego to ok. 4-5%,

– według danych z  2004 r. w krajach europejskich  tylko u 14-26% pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem  dochodziło do intensyfikacji leczenia,

– w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby recept na leki hipotensyjne, co wskazuje na poprawę terapii w praktyce. Odzwierciedleniem jest zmniejszanie się średniego ciśnienia tętniczego w okresie 1990-2014, silniej wyrażone a krajach zachodniej i Północnej Europy, z silniejszym spadkiem od 2005 r., niestety trend ten nie dotyczy mężczyzn w Polsce,

– wytyczne postępowania w nadciśnieniu w poszczególnych krajach różnią się, dotyczy to m.in. zalecanych wartości docelowych ciśnienia,

– w artykule przedstawione są przykłady zakończonych sukcesem  lokalnych  programów poprawy leczenia nadciśnienia:  z regionu Jarosławia w Rosji oraz wieloośrodkowego programu niemieckiego.

Opracowano na podstawie: Current Opinion in Cardiology, lipiec 2-19

Marcin Kargul

 

0 replies on “Nadciśnienie w Europie – podsumowanie”