Trzy interwencje populacyjne mogą przedłużyć życie 100 milionom osób w ciągu ćwierćwiecza

Vasilis Kontis i wsp. Three Public Health Interventions Could Save 94 Million Lives in 25 Years. Global Impact Assessment Analysis. Circulation. 2019 online (dostępny pełen tekst)

Corocznie na świecie notuje się 17,9 milionów zgonów z powodów sercowo-naczyniowych, co stanowi 31% wszystkich zgonów. W Circulation opublikowano pracę oceniającą, w jakim stopniu trzy interwencje populacyjne mogłyby ograniczyć globalną liczbę przedwczesnych zgonów.

Badacze z Harvardu uwzględnili dostępne dane oraz projekcje na przyszłość z różnych krajów na temat średniego ciśnienia tętniczego, spożycia soli i tłuszczów trans. Szacunki opracowano dla zakładanego okresu 25 lat  (lata 2015-2040).

Stwierdzono, że w badanym okresie uznane interwencje populacyjne mogłyby przedłużyć życie blisko 100 milionom osób. W szczegółach, objęcie  skutecznym leczeniem hipotensyjnym 70% populacji uchroniłoby od przedwczesnej śmierci 39,4 miliona osób, redukcja spożycia soli o 30%- 40 milionów osób a wyeliminowanie tłuszczów trans – 14,8 miliona osób.

Największe korzyści osiągnięte byłyby w Południowo-Wschodniej Azji, Regionie Pacyfiku i Afryce Subsaharyjskiej.

Zdaniem badaczy:

Ogółem badanie wskazuje, że te trzy interwencje mają ogromny potencjał ochrony życia. Jednakże, ich wdrożenie na globalna skalę populacyjną stanowi duże wyzwanie.

Opracowano na podstawie: Circulation, 10 czerwca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Trzy interwencje populacyjne mogą przedłużyć życie 100 milionom osób w ciągu ćwierćwiecza”